..... Inici | Ràdio | Recerca

Eleccions generals: Què prometen els partits polítics en matèria d'immigració?

by 15:27 0 comentaris

Imatge Vot. canalsolidari.org
Quins partits es comprometen a tancar els CIEs?, quines formacions prometen acabar amb les batudes racistes?, què proposen les diferents formacions per garantir els drets de les persones immigrants? Recollim les polítiques en matèria d’immigració dels partits amb representació parlamentària.
>> PSC: El seu programa proposa integrar la immigració com a eix transversal a totes les polítiques de protecció de col·lectius susceptibles de vulnerabilitat, discriminació o desigualtat i fomentar una educació antirracista que promogui comportaments tolerants i sensibles a la diversitat cultural. Altres de les seves propostes són accelerar l’homologació de títols i el reconeixement d’habilitats laborals adquirides en els països d’origen o en tercers països i millorar l’educació sanitària entre les dones d’origen immigrant en qüestions relacionades amb la planificació familiar.
També es promet el desenvolupament d’un urbanisme inclusiu que ajudi a prevenir la segregació i la formació de guetos o borses d’exclusió i la generació d’espais de convivència i d’accés a béns culturals que promoguin la interculturalitat. El programa del PSOE inclou l’impuls d’una “gestió internacional que permeti adequar millor els moviments migratoris a les diferents realitats de cada moment, incloent-hi la tornada voluntària o la immigració a noves destinacions“.

>> CIU: En el seu programa assenyalen que reforçaran la lluita contra la immigració irregular i vetllaran perquè l’Estat “compleixi amb les obligacions establertes en les polítiques de tornada”. També proposen que per l’obtenció de la residència permanent sigui requisit l’obtenció de l’arrelament, expliquen que demanaran l’establiment d’un període de dos anys “per a garantir el procés d’integració” i estudiaran en quins casos particulars es pot establir la possibilitat de reinstaurar el control de les fronteres.

>> PP: En el seu programa electoral proposen la regulació de les condicions d’accés a la nacionalitat, la vinculació de la immigració a les necessitats d’ocupació del país, una aposta per la immigració qualificada, el control de fronteres i la integració a través de l’educació. La mesura més polèmica és l’examen “d’espanyolitat”, que significarà l’enduriment de les condicions d’accés a la nacionalitat. El partit conservador també aposta per “donar una solemnitat adequada a l’acte d’adquisició de la nacionalitat espanyola” i regular “per llei la nacionalitat per carta de naturalesa als ciutadans dels països iberoamericans que compleixin dos anys de servei en les forces armades”. En el seu programa trobem també una aposta explícita per un model d’immigració circular: “de manera que els estrangers vinguin al nostre país quan hi ha ocupació i tornin al seu país quan no hi hagi, i puguin acumular els seus períodes de treball temporal”.

>> ERC: Es compromet en el seu programa a trobar mecanismes adequats que permetin, a les persones que estan treballant de manera irregular, obtenir una autorització administrativa per treballar i ampliar els supòsits per poder obtenir un permís temporal de residència i per buscar feina. Altres de les seves propostes són avançar en el dret de participació política de les persones immigrades en les eleccions locals sense limitacions del dret en funció dels països d’origen i promoure canvis en la Llei d’estrangeria de manera que per aconseguir la nacionalitat només facin falta 5 anys d’empadronament i no els 10 anys que es demanen ara.

>> ICV-EUiA: Al seu programa es comprometen a garantir un enduriment penal del racisme i que sigui causa per a la inhabilitació de càrrecs públics, a canviar la Llei d’estrangeria per garantir una política d’acollida basada en la inclusió social de les persones migrades i a agilitzar els processos de regularització per arrelament, renovació dels permisos de residència i treball i sol·licitud de reagrupament familiar. A més, també mostren la seva intenció de tancar els centres d’internament per a estrangers (CIEs) i de modificar la Constitució espanyola per tal d’incorporar el reconeixement del dret a vot per a les persones immigrades en totes les eleccions, a partir dels tres anys de residència a l’Estat espanyol.

Extret del WEB Canal Solidari

Maria Dantas

Developer