..... Inici | Ràdio | Recerca

L’Institut d’Estudis Catalans defensa el model educatiu actual de Catalunya

by 23:39 0 comentaris
L’Institut d’Estudis Catalans, davant la sentència interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que reclama al Govern de Catalunya la modificació del sistema educatiu actual, reitera amb tota contundència que aquest sistema: és l’establert amb àmplia majoria democràtica pel Parlament de Catalunya; és, tal com ha estat generalment reconegut per la comunitat educativa, pel poble català i pels experts, també a escala internacional, un model que garanteix plenament la competència lingüística en les dues llengües oficials, amb resultats de competència en llengua espanyola equivalents als dels territoris monolingües d’Espanya; és un model que s’ha acreditat al llarg de decennis com a fonamental i imprescindible per a la cohesió social, la convivència intercultural i lingüística i la igualtat d’oportunitats, objectius irrenunciables de la nostra societat.

L’Institut d’Estudis Catalans expressa amb fermesa el seu suport al manteniment i la millora del model educatiu actual de Catalunya i confia que els tribunals no cediran davant les pretensions forassenyades de provocar un conflicte de conseqüències previsiblement nefastes, tant per als alumnes com per a la societat en general, i per a la llengua catalana en particular.

adroca

Developer