..... Inici | Ràdio | Recerca

Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización

by 3:54 0 comentaris
En aquest curs que tot just acaba, he tingut l’oportunitat de presentar a Olot, per iniciativa del Col·leciu de Mestres de la Garrotxa, el llibre Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización, d’Eva Colomé i Carles Oller, publicat a la col·lecció “Escuela inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes” de l’Editorial Graó el setembre de 2010.

Tot i que és un llibre d’encàrrec (per això és en castellà), els seus autors han tingut la virtut de saber explicar, de forma molt pràctica, la política d’acollida que hi ha hagut a Catalunya ens els set anys últims. Sens dubte, la seva experiència com a tutors d’acollida en un institut de la Garrotxa els ha permès, al meu entendre, millorar amb exemples el que ha estat el Pla per a la Llengua, la Interculturalitat i la Cohesió Social (Pla LIC), que va dur a terme el Departament d’Educació (ara Ensenyament) des del 2004 fins al 2010. L’esforç de síntesi i els exemples d’aplicació són, sens dubte, dos dels grans encerts d’aquesta obra.

El llibre s'articula en cinc capítols. D’entrada, ens planteja com ha de ser el punt de partida, la mirada inicial, que hem de tenir present quan arriben al centre alumnes nouvinguts, lluny de tòpics, de manca d'espectativitat i d'etiquetes que poden condicionar excessivament la pràctica educativa.

En el segon i tercer capítol el llibre se centra en el moment de l'arribada de l'alumnat al nostre sistema educatiu: com és aquest alumnat, què cal tenir en compte per facilitar-li l'acollida, quins són els mecanismes més adequats per oferir un bon protocol d'acollida, com fer un pla individualitzat per a cada alumnes, la importància del tutor i del treball en equip entre tots els docents que li fan classe...

En el quart capítol trobarem quin és l'enfocament que cal donar al currículum a l'aula d'acollida i a l'aula ordinària, com es poden fer adaptacions curriculars (se'ns ofereixen, per exemple, pautes d'adaptació curricular d'una unitat didàctica),  com pot ser l'avaluació d'aquest alumnat (un tema que desperta molts debats en els centres educatius!)...

I, finalment, planteja com han de ser els centres que acullin alumnes d'aquestes característiques (en aquests moments és una realitat present a la immensa majoria de centres públics del país i, en menor mesura, a una part dels centres de titularitat privada).

Sens dubte, un llibre que, per a mi, és el resum de tot el que s'ha fet de bé en aquests anys d'arribada massiva d'alumnat nouvingut, una arribada que les actuals circumstàncies econòmiques sembla haver aturat. En tot cas, la feina hi és i ara cal també saber-la aplicar a l'aula ordinària i en aquells alumnes que, en un nombre molt més baix, continuen arribant de fora del nostre país.

adroca

Developer