..... Inici | Ràdio | Recerca

Qui pot rebre el nou PIRMI? (Renda mínima d'inserció)

by 14:03 2 comentaris
El Govern ha endurit les condicions per cobrar la renda mínima d'inserció, una ajuda econòmica dirigida a famílies amb greu risc d'exclusió social. Actualment la cobren 34.000 famílies

El Govern revisarà els ajuts de la renda mínima d'inserció per evitar fraus i nega que s'elimini aquesta prestació, tal com s'ha filtrat en una carta interna del departament de Benestar Social. Actualment la cobren 34.000 famílies. La renda mínima d'inserció es va instaurar a principis dels anys 90 per ajudar les persones en situació de pobresa severa i que no tenien cap altra font d'ingressos. Amb els anys i sobretot amb la crisi, s'han desvirtuat els objectius, diu el Govern.

Què és la renda mínima?
És una ajuda econòmica dirigida a famílies amb greu risc d'exclusió social i pobresa severa que no tenen cap altra font d'ingressos, i va orientada a promoure la seva inserció sociolaboral. Es coneix popularment com a PIRMI, que és com es deia abans.

De quina quantitat és l'ajuda?
La quantitat varia en funció d'uns barems i de factors diversos, que poden anar-hi sumant complements. L'anomalia detectada pel Govern és que, en alguns casos, la quantitat ha arribat a ser superior al salari mínim interprofessional (641,4 euros), cosa que desincentiva la inserció laboral.

Quantes persones la reben?
La Generalitat té 34.000 expedients oberts, però aquestes ajudes s'atorguen per unitat familiar, amb la qual cosa els beneficiaris poden ser molts més. Segons dades de l'Institut Català d'Avaluació de les Polítiques Públiques, el 2008 la cobraven 13.700 famílies i el 2009 ja n'eren 22.000. Ara ja són més del doble que el 2008. Un 42% dels que reben avui l'ajuda són estrangers.

Quina despesa suposa per a la Generalitat?
La partida destinada a aquests ajuts ha augmentat en els pressupostos de la Generalitat: dels 100 milions d'euros que s'hi van destinar el 2010 als 130 milions aprovats per a aquest 2011.

Quins canvis ha introduït el Govern?
A partir d'ara els sol·licitants hauran d'acreditar una residència continuada a Catalunya de dos anys, mentre que abans era un any. Es computaran els ingressos obtinguts en els últims dotze mesos, mentre que abans n'eren sis, i l'ajut només es podrà cobrar durant cinc anys i no indefinidament, com fins ara. Tampoc es podrà cobrar una quantitat superior al salari mínim interprofessional. El termini de resolució serà de quatre mesos.

adroca

Developer