..... Inici | Ràdio | Recerca

Rumor 2: “Copen els ajuts socials”

by 10:09 0 comentaris

L’Estratègia per Combatre Rumors i Estereotips sobre Diversitat Cultural ha detectat els 12 rumors que es repeteixen amb més freqüència i que afecten de manera transversal a tota la població estrangera. 
Us detallem a continuació aquests 12 rumors. Tots ells enllacen amb la seva pàgina de dades i reflexions antirumor extretes del “Manual per combatre rumors i estereotips sobre diversitat cultural”:Qui diu “els immigrants reben tots els ajuts dels serveis socials”, potser no sap que:

Per accedir a les prestacions cal complir una sèrie de requisits que tenen a veure amb la situació econòmica, l’edat, el nombre de persones a càrrec, el temps de residència al municipi o trobar-se en condicions de vida greus.
• No hi ha prestacions específiques per a immigrants o que els donin prioritat pel simple fet de ser-ho.
• L’any 2009, només un 5,3% dels residents estrangers de Barcelona van ser usuaris dels serveis socials. No signifiquen cap col·lapse per als recursos.
• El 2010, només el 15% de les sol·licituds d’habitatge protegit de propietat i lloguer eren de població estrangera (Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona).
• Per al curs 2010-2011, només el 15,5% d’alumnes amb beques menjador són de nacionalitat estrangera (Consorci d’Educació de Barcelona).

Qui diu “els immigrants abusen i col·lapsen el sistema sanitari”, potser no sap que:

• Un estudi de l’Hospital de Sant Pau conclou que l’assistència a urgències de la població estrangera és la mateixa que l’espanyola; exactament el 14,2% del total de pacients, que correspon al percentatge de població estrangera que viu a l’àrea d’influència de l’hospital.
• Els immigrants utilitzen un 40% menys de recursos sanitaris que els espanyols (XXX Jornades de l’Asociación de Economía de la Salud; 2010, Juan Oliva).

Maria Dantas

Developer