..... Inici | Ràdio | Recerca

Una ètica política mínima de la immigració a Catalunya: Cohesió, autogovern, llengua i frontera

by 13:23 0 comentaris
Quins son els mínims requisits per a mantenir el projecte de nació en el nou context derivat de la immigració? 
Quines son les bases per a combinar tradició, llengua i diversitat en un escenari que replanteja la relació amb l'Estat Espanyol i amb la societat de Catalunya?

Aquestes son les preguntes inicials per a endinsar-se en una Ètica política mínima de la immigració a Catalunya. En aquest llibre es plantegen els fonaments de les politiques seguides per Catalunya des de fa ja uns 20 anys, quines etapes caracteritzen el procés d'institucionalització d'un enfocament propi, i els dilemes polítics actuals en torn de l'autogovern i la frontera. Al final es proposa discutir una agenda per la segona dècada del segle XXI. Llibre imprescindible per tots aquells que volen tenir una visió rápida, ben fonamentada i informada de la nova etapa histórica de la immigració a Catalunya. 

La publicació editada per Proteus planteja els fonaments de les polítiques promogudes per Catalunya en els darrers vint anys, les etapes que han caracteritzat la institucionalització d’un enfocament propi i els punts clau que segons l’autor cal abordar en aquest segon decenni del segle XXI, especialment pel que fa a la gestió del fet migratori i les seves implicacions en la resta de la societat.

La monografia del també director del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració de la UPF s’articula a través de cinc conceptes principals: cohesió, autogovern, llengua i frontera. 

Ricard Zapata-Barrero is a Professor of Political Theory at the Department of Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona-Spain). His main lines of research deal with contemporary issues of liberal democracy in contexts of diversity, especially the relationship between democracy, citizenship and immigration. He is Director of GRITIM-UPF (Interdisciplinary Research Group on Immigration) and the Master Programme on immigration management at UPF. For further information, please check his Website.

Maria Dantas

Developer