..... Inici | Ràdio | Recerca

La Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona participa a la Coalició Europea de ciutats contra el racisme

by 16:16 0 comentaris
La Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona ha participat, juntament amb 10 ciutats europees més i amb el patrocini de la UNESCO, a les reunions del Comitè Director de la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme. La trobada va tenir lloc els passats dies 31 de març i 1 d'abril a la ciutat de Potsdam (Alemanya) amb la finalitat d'elaborar els programes d'actuació i la propera Conferència General, la qual tindrà lloc a la ciutat de Gent (Bèlgica), els dies 24 i 25 de novembre d'enguany.

Barcelona és membre de la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme, que és una iniciativa endegada per la UNESCO amb l'objectiu de crear una xarxa de ciutats interessades a compartir experiències a fi de millorar les seves polítiques per combatre el racisme, la discriminació i la xenofòbia, així com l'adopció del seu Pla d'acció en deu punts. Barcelona és membre de ple dret del Comitè Director de la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme.

El pla d'acció és un instrument constituït per deu compromisos que engloba els diversos àmbits de competència de les autoritats municipals i indica alguns exemples d'actuacions que les municipalitats podrien tenir en compte a fi de complir tots els compromisos.

El Pla d'acció en 10 punts fa possible que les ciutats associades, determinin l'ordre de prelació de les seves necessitats en la seva lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació, per racionalitzar i perfeccionar les seves polítiques i per reforçar la seva col•laboració en aquest àmbit.

Pla d'acció en 10 punts:

• Més vigilància contra el racisme.
• Avaluació del racisme i la discriminació i supervisió de les polítiques municipals.
• Millora de l’ajuda a les víctimes del racisme i la discriminació.
• Més participació i ciutadans més ben informats.
• La ciutat com a defensora activa de la igualtat d’oportunitats.
• La ciutat com a ocupador i proveïdor de serveis que aplica el criteri d’igualtat d’oportunitats.
• Contra el racisme i la discriminació a partir de l’educació.
• Promoció de la diversitat cultural.
• La gestió dels conflictes i els delictes motivats per l’odi.

adroca

Developer