..... Inici | Ràdio | Recerca

Diversitat cultural dins l’Ajuntament de Barcelona fomentat per un servei tècnic

by 21:46 0 comentaris

 La mesura respon a un dels objectius del pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030: reflectir en la plantilla municipal la pluralitat de la ciutat.


La mesura vol reflectir en la plantilla municipal la pluralitat de la ciutat. Segons les estadístiques del 2021, el 29% dels barcelonins i barcelonines han nascut en algun país estranger. En canvi, dins de la plantilla municipal (de prop de 17.200 treballadors i treballadores), les persones nascudes en algun país estranger només representen l’1,26%. El pla forma part de la mesura de govern d’interculturalitat, i ja s’han executat el 65% de les actuacions previstes per a aquest mandat.

El nou servei intern neix per capgirar aquesta situació en el conjunt de l’Ajuntament, incloent-hi les empreses públiques municipals, els organismes autònoms, les societats municipals i les empreses adjudicatàries que presten serveis a l’Ajuntament.

L’objectiu és que s’hi incorporin treballadors i treballadores nascuts en altres països, d’origen cultural i lingüístic divers o amb coneixements acreditats de cultures i llengües diverses.

Les funcions del nou servei d’interculturalitat
Per estendre la diversitat cultural i d’origen el servei portarà a terme diferents accions:Afavorir la diversitat de candidats i candidates a les convocatòries i ofertes públiques mitjançant la difusió diversificada, la introducció de mèrits nous (coneixements de cultures i llengües diverses) i l’elaboració d’indicadors per acreditar-los.
Fixar condicions especials als plecs de clàusules dels contractes públics tenint en compte el context i el territori on es desenvoluparan.
Promoure el multilingüisme entre les persones treballadores municipals a través de la detecció de talent i l’assessorament als diferents ens municipals.
Augmentar les pràctiques a l’Ajuntament d’alumnes d’origen cultural divers, en col·laboració amb centres educatius i universitats.
Impulsar la nova figura de tècnic auxiliar en diversitat.
Facilitar la contractació diversa de personal laboral on sigui possible.
A més, el servei farà seguiment dels indicadors i analitzarà l’evolució de la diversitat en l’àmbit municipal.

El servei engega amb un equip de tres persones i el pressupost de la posada en marxa és de 228.000 euros. S’inspira en iniciatives d’altres ciutats europees com el Pla de diversificació dels recursos humans de la ciutat de Gant, a Bèlgica, o la campanya “Berlín et necessita”, a Alemanya.

La mesura de govern “Avançar cap a la interculturalitat. Instruments i mecanismes de governança” es va aprovar ara fa un any i ja s’han executat el 65% de les 106 actuacions previstes per a aquest mandat. Un 22% dels projectes estan en execució i el 2023 es començarà a implantar el 9,1% restant.

OBS

Developer