..... Inici | Ràdio | Recerca

Consell Municipal D'Immigració de Barcelona | Comunicat davant dels fets ocurreguts divendres 24 de juny a Melilla

by 23:46 0 comentaris

 

Migració. El CMIB demana al Govern estatal explicacions i responsabilitats per la tragèdia succeïda.


El passat 24 de juny van morir a Melilla en circumstàncies violentes de maltractament policial 37 persones que intentaven creuar la tanca. La policia marroquina va creuar la tanca cap al costat espanyol per colpejar, detenir i tornar en calent les persones que havien aconseguit creuar la tanca, amb el resultat d’almenys 37 víctimes mortals.

Davant d’aquesta tragèdia, des del Consell Municipal d’Immigració s’ha elaborat un comunicat en què es denuncien els fets i es fa un seguit de demandes al Govern espanyol i la Unió Europea.COMUNICAT DEL CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ DE BARCELONA DAVANT DELS FETS OCURREGUTS DIVENDRES 24 DE JUNY A MELILLA ON VAN MORIR 37 PERSONES QUE INTENTAVEN CREUAR LA TANCA


El passat 24 de juny van morir a Melilla en circumstàncies violentes de maltractament policial 37 persones que intentaven creuar la tanca. La policia marroquina va creuar la tanca cap al costat espanyol per colpejar, detenir i tornar en calent les persones que havien aconseguit creuar la tanca, amb el resultat d’almenys 37 víctimes mortals. 

Davant d’aquesta tragèdia, des del Consell Municipal d’Immigració volem denunciar que: 

- Aquests fets són conseqüència de les polítiques migratòries de la Unió Europea i l’externalització del control de fronteres i d’una normativa estatal d’estrangeria que provoquen segregació, discriminació, racisme institucional i la mort per a moltes persones, i que, per tant, vulneren els tractats internacionals de defensa dels drets humans. 

- Aquests fets són manifestació d’interessos geoestratègics que acaben incrementant l’opressió des del nord global cap als països empobrits, degut a les desigualtats estructurals i que menyspreen el valor de les vides humanes. Aquests interessos geoestratègics amb Marroc no poden justificar una massacre com l’ocorreguda a Melilla. 

- L’intent de creuar la tanca de Melilla va ser precedit per l’assetjament, la persecució, el desmantellament dels campaments i per trasllats forçosos de les persones migrades.

 - Que s’apliqui una doble vara de mesurar en funció de l’origen nacional o del color de la pell de les persones no es pot tolerar. Com demostra la gestió de l’actual crisi de persones refugiades d’Ucraïna, una altra política d’acollida és possible, i, per tant, cal posar en valor que quan es vol es poden fer polítiques migratòries que garanteixen els drets humans. Així com les persones Ucraïneses han patit una guerra i, per tant, poden demanar l’asil, també s’hauria de tenir en compte que les persones que venen de l’Àfrica subsahariana estan en una situació molt dura i haurien de poder demanar asil. 
 
- Els acords de cooperació signats entre l’Estat Espanyol i el Marroc no eximeixen al primer de la seva responsabilitat davant del que ha passat a la tanca de Melilla. El resultat de la violència exercida per contenir les persones que van creuar la tanca per part de la policia marroquina i l’espanyola, així com la falta d’assistència mèdica en el moment, són responsabilitat de tots dos estats. 

- Són inadmissibles les declaracions del President espanyol on defensava l’actuació de les forces de seguretat marroquines i on no va fer cap esment a les víctimes ni a una possible investigació dels fets. L’argument de la seguretat que utilitzen des del govern espanyol ajuda a crear uns imaginaris on es criminalitza les persones que migren. 

- Aquests fets fan palesa la deshumanització cap a les persones ferides i mortes, que buscaven una vida millor a Europa i que tenen nom i cognoms, i història pròpia. 
Les víctimes no poden ser enterrades de manera anònima. Cal rehumanitzar-les en les accions i en els discursos per tal de despertar les consciències de responsables públics i de ciutadania: totes les vides humanes importen. 

- S’ha produït l’omissió del deure de socors i assistència mèdica a les persones ferides. 

- S’ha vulnerat greument el dret a migrar amb els fets ja descrits, dret que es vulnera dia a dia amb les devolucions en calent. 

Per tot l’exposat, demanem: 

- Una rectificació i assumpció de responsabilitats del Govern espanyol pels fets i per les greus declaracions que va fer el president en què es va donar suport i es va felicitar al Marroc per la seva actuació. 

- Explicacions al Govern de l’Estat per l’entrada de policia marroquina a territori espanyol per realitzar expulsions en calent, pràctica expressament prohibida pel dret internacional, i l’assumpció de les corresponents responsabilitats. 

- Que la UE i el Govern espanyol garanteixin l’obertura d’una investigació adequada sobre la massacre. És imprescindible una investigació independent i rigorosa dels fets i que hi hagi transparència en les polítiques de cooperació d’Espanya amb Marroc i poder conèixer que s’està pagant i quins interessos hi ha al darrere. 

- La col·laboració del Govern espanyol en la identificació de les víctimes i la comunicació amb les seves famílies. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania Consell Municipal d’Immigració de Barcelona – CMIB 

- Que les persones hospitalitzades que estan actualment al CETI pugin demanar asil polític i que s’intercedeixi per les persones detingudes. 

- La derogació per part de la UE de les polítiques migratòries basades en el control, la seguretat i la protecció de fronteres que inclouen acords amb tercers països no segurs, on no es garanteix el respecte als drets humans. 

- L’adopció d’una política migratòria i d’asil a tota la UE i a Espanya, que posi al centre els drets humans de les persones que es veuen obligades a migrar per motius econòmics o que fugen per salvar les seves vides, amb l’establiment de vies segures per accedir a la UE i a Espanya. Barcelona, a partir de la Comissió d’Opinió d’Urgències (COU) del CMIB, a 28 de juny 2022 


Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona – CMIB -

OBS

Developer