..... Inici | Ràdio | Recerca

Conferència de Sydney Possuelo, històric activista en defensa dels drets dels indígenes de l’Amazònia del Brasil | Avui 19.00h

by 11:52 0 comentarisL'explorador i activista medi ambientalista Sydney Possuelo parlarà de la seva trajectòria, pròpia de la d'un home d'acció. Atret inicialment per l'esperit d'aventura i el desig d'organitzar les seves pròpies expedicions, el seu compromís l'ha convertit en un dels últims sertanistes i un dels més grans defensors dels drets dels indígenes aïllats de l'Amazònia brasilera. Es calcula que a la conca de l'Amazones hi ha entre 50 i 100 tribus aïllades no contactades. El plantejament que ha mogut Possuelo tota la seva vida ha estat el de respectar els valors originals d'aquestes àrees, és a dir, els valors indígenes, i tractar que aquests grups aïllats no sucumbeixin indefensos davant la trepidant modernitat occidental. Que el contacte es faci al seu ritme i només si així ho desitgen. Únicament d’aquesta manera s'aconseguirà preservar els últims vestigis d'una cultura i una manera de vida que estan en perill d'extinció.

Nascut el 1940 a São Paulo, Sydney Possuelo va iniciar la seva lluita per la defensa dels drets dels indígenes i el medi ambient fa més de 60 anys, el 1959, quan comença a treballar amb els llegendaris germans Villas-Boâs amb el que es convertiria en el Parc indígena de Xingu. El 1972 es va unir a la Fundació Nacional de l'Indi del Brasil (FUNAI), organisme governamental creat el 1967 com a reemplaçament del Servei de Protecció a l'Indi (SPI). En el seu temps com a president, va duplicar l'extensió de terres indígenes, ja que els va atorgar l'estatus de protegits i va crear el primer territori indígena, la reserva Yanomami. Des d’aleshores, Possuelo ha esdevingut un dels majors defensors i protectors del dret indígena a romandre aïllats. Després de la seva destitució del FUNAI l’any 2006, Possuelo segueix amb aquesta missió, amb la reorganització de l'ONG Institut Brasiler Indigenista (IBI).

Dia / Hora: 22/10/2019, 19:00 H
Lloc: Casa Amèrica Catalunya[Cast.]

El explorador y activista medioambientalista Sydney Possuelo hablará de su trayectoria, propia de la de un hombre de acción. Atraído inicialmente por el espíritu de aventura y el deseo de organizar sus propias expediciones, su compromiso le ha convertido en uno de los últimos sertanistas y uno de los mayores defensores de los derechos de los indígenas aislados de la Amazonía brasileña. En toda la cuenca del Amazonas se calcula que existen entre 50 y 100 tribus aisladas no contactadas. El planteamiento que ha movido los pasos de Possuelo toda su vida ha sido el de respetar los valores originales de estas áreas, es decir, los valores indígenas, y tratar que estos grupos aislados no sucumban indefensos ante la trepidante modernidad occidental. Que el contacto lo puedan hacer a su ritmo y solo si así lo desean. Únicamente así se logrará preservar los últimos vestigios de una cultura y un modo de vida que están en peligro de extinción.

Nacido en 1940 en São Paulo, Sydney Possuelo inició su lucha por la defensa de los derechos de los indígenas y el medio ambiente hace más de 60 años, en 1959, cuando empieza a trabajar con los legendarios hemanos Villas-Boâs en lo que se convertiría en el Parque indígena de Xingu. En 1972 se unió a la Fundación Nacional del Indio de Brasil (FUNAI), organismo gubernamental creado en 1967 como reemplazo del Servicio de Protección al Indio (SPI). En su tiempo como presidente, duplicó la extensión de tierras indígenas, ya que les otorgó el estatus de protegidos y creó el primer territorio indígena, la reserva Yanomami. Desde entonces, Possuelo se ha convertido en uno de los mayores defensores y protectores del derecho indígena a permanecer aislados. Tras su destitución de FUNAI en 2006, Possuelo sigue con esta misión, con la reorganización de la ONG Instituto Brasileño Indigenista (IBI).

DSAN

Developer