..... Inici | Ràdio | Recerca

Taula rodona Tot passa, menys el passat | 23 de octubre 19.00 h

by 11:34 0 comentarisEls noms dels carrers honren, les estàtues immortalitzen - però qui? En el marc del projecte de llarg recorregut sobre el patrimoni colonial "Tot passa, menys el passat", el Goethe-Institut convida investigadors, artistes, activistes, treballadors de la cultura i responsables polítics internacionals a un debat sobre monuments commemoratius i altres petjades colonials visibles a l'espai públic.

El taller tindrà lloc al Museu Etnològic i de Cultures del Món, i té com a objectiu debatre les relacions entre l'espai públic, les petjades colonials, la memòria i el poder, els reptes i perspectives de derrocar o substituir monuments i noms de carrers, els enfocaments artístics i activistes en aquest procés i les qüestions ètiques i polítiques inherents. Busca desenvolupar perspectives de futur: Com podria ampliar-se el procés de de-colonització implementant-lo a les institucions, què poden aprendre aquestes del treball d'investigadors, artistes i activistes? Quins plans i desitjos existeixen, quins recursos estan ja disponibles o necessiten ser generats? Quines estructures són necessàries per a això, quines haurien de ser modificades o ampliades?

A més del taller intern dels dies 24 i 25 d'octubre, el projecte integra una taula rodona a El Born Centre de Cultura i Memòria el 23 d'octubre amb l'actriu i dramaturga Silvia Albert Sopale i l'artista Daniela Ortiz, moderada per Tania Adam. La taula rodona pretén apropar al públic les qüestions centrals del debat, discutint el fet que el colonialisme no es limita a un temps històric o a un espai llunyà, sinó que constitueix el fonament mateix dels nostres pensaments i accions, aquí i ara.

La taula rodona serà en castellà, amb traducció simultània a l'anglès. Està oberta al públic i l'entrada és gratuïta.

Més informació

[Cast.]


Los nombres de las calles honran, las estatuas inmortalizan - ¿pero a quién? En el marco del proyecto de largo recorrido sobre el patrimonio colonial "Todo pasa, menos el pasado", el Goethe-Institut invita a investigadores, artistas, activistas, trabajadores de la cultura y responsables políticos internacionales a un debate sobre monumentos conmemorativos y otras huellas coloniales visibles en el espacio público.

El taller tendrá lugar en el Museu Etnològic i de Cultures del Món, y tiene como objetivo debatir las relaciones entre el espacio público, las huellas coloniales, la memoria y el poder, los retos y perspectivas de derribar o sustituir monumentos y nombres de calles, los enfoques artísticos y activistas en este proceso y las cuestiones éticas y políticas inherentes. Busca desarrollar perspectivas de futuro: ¿Cómo podría ampliarse el proceso de de-colonización implementándose en las instituciones, qué pueden aprender éstas del trabajo de investigadores, artistas y activistas? ¿Qué planes y deseos existen, qué recursos están ya disponibles o necesitan ser generados? ¿Qué estructuras son necesarias para ello, cuáles tendrían que ser modificadas o ampliadas?

Además del taller interno de los días 24 y 25 de octubre, el proyecto integra una mesa redonda en El Born Centre de Cultura i Memòria el 23 de octubre con la actriz y dramaturga Silvia Albert Sopale y la artista Daniela Ortiz, moderada por Tania Adam. La mesa redonda pretende acercar al público las cuestiones centrales del debate, discutiendo el hecho de que el colonialismo no se limita a un tiempo histórico o a un espacio lejano, sino que constituye el fundamento mismo de nuestros pensamientos y acciones, aquí y ahora.

La mesa redonda será en español, con traducción simultánea al inglés. Está abierta al público y la entrada es gratuita.

DSAN

Developer