..... Inici | Ràdio | Recerca

L'emigració a Catalunya, Espanya i la Unió Europea

by 16:32 0 comentaris

Des que va començar la crisi el 2008, la sortida de nacionals, com també d’immigrants residents al país –que o bé retornen als seus països d’origen o bé reemigren a nou països de destinació–, no ha parat d’augmentar. La reacció per part de les autoritats competents, dels mitjans de comunicació i/o de la societat civil no s’ha fet esperar. No obstant això, la història ens demostra que, tot i tenint en compte que el context en què es produeix aquest fenomen trenca amb els esquemes tradicionals de mobilitat, aquesta situació no és en absolut inèdita. Aquest llibre busca ser una primera anàlisi sobre la situació demogràfica, econòmica, social i política del fenomen emigratori. Així mateix, tracta d’oferir elements a partir dels quals es puguin planificar i adoptar mesures davant la nova situació demogràfica.

Elena Sánchez-Montijano i Xavier Alonso Calderón (eds.)
Fecha de publicación: 06/2014
Descargar publicación

Font: http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/l_emigracio_a_catalunya_espanya_i_la_unio_europea

Maria Dantas

Developer