..... Inici | Ràdio | Recerca

Fundación Engloba Brasil

by 21:33 0 comentaris

"Crec que en aquest moment que tots parlen de crisi, tenim molt que aportar, tot i que venim d'un país que sempre ha estat en crisi, però gràcies a la seva gent amb la seva creativitat i capacitat d'adaptació, sempre hem superat els desafiaments i hem trobat en l'adversitat una oportunitat per a renovar i obrir noves finestres. És amb aquest esperit innovador i creatiu que donem la benvinguda a tothom. Us convidem a tots i a totes a unir-se a aquesta visió constructiva i positiva de la diàspora brasilera, perquè és a partir d'aquesta perspectiva del Brasil i del món, que nosaltres treballarem".
(Paraules de la Dra. Maria Badet, a la presentación de la Fundación Engloba Brasil, el 21/03/2012)

La comunitat brasilera en l’exterior és una diàspora que es compon de més de 3 milions de brasilers i brasileres que viuen a tot el món, els quals més de 115 mil viuen a Espanya.
Aquesta comunitat és compon per una pluralitat de persones amb històries i motius migratoris diferents, a més dels diferents graus d’integració i convivència en la societat d’acollida. Precisament per això, que les seves demandes, els seus desitjos i les seves necessitats són de diferents ordres, la qual cosa és un reflex de la diversitat d’aquests col·lectius, tal com de la població brasilera.
La Fundación Engloba Brasil traballarà amb aquest públic, propiciant les eines i els espais per a l’enfortiment de la comunitat brasilera en l’exterior.

OBJECTIUS GENERALS

• Enfortir la comunitat brasilera, mitjançant el suport a les organitzacions i als programes existents i implementar nous projectes.
• Capacitar a les associacions i a la comunitat brasilera per millorar les seves accions i projectes, que tenen com a objectiu beneficiar a la comunitat brasilera en l’exterior.
• Fomentar els vincles entre la comunitat brasilera en l’exterior, i dinamitzar les relacions amb la comunitat dels països d’acollida.

LÍNIES D’ACCIÓ

1) Promoure el desenvolupament social
2) Desenvolupament de la Comunitat
3) Cultural i Artístic
4) Cooperació Internacional

PRINCIPAL ÀMBIT D'ACTUACIÓ

La Fundación Engloba Brasil és un espai creat per fomentar el diàleg i la participació de la comunitat brasilera, del Brasil Exterior, i té com a objectiu enfortir el moviment associatiu.

Site: www.englobabrasil.org
Email: info@englobabrasil.org

Maria Dantas

Developer