..... Inici | Ràdio | Recerca

Gestió de la diversitat i seguretat ciutadana: el paper dels estats d'origen i de les comunitats d'immigrats

by 11:19 0 comentaris
Trobada Internacional, Barcelona 13 i 14 de desembre del 2011Enguany, el Centre UNESCO de Catalunya i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya volen commemorar el Dia Internacional de la Persona Migrant amb aquesta convocatòria sobre el paper dels estats d’origen i de les comunitats d’immigrats en la gestió de la diversitat i la seguretat ciutadana. Es tracta d’una invitació a l’intercanvi, i a exposar pràctiques, experiències i reflexions internacionals i nacionals al voltant de les col·laboracions entre estats d’origen de les persones immigrades i la societat receptora d’immigració, i sobre la contribució de les persones immigrades en matèria de gestió de la diversitat i cohesió social, a través del moviment associatiu.
Les contribucions a la trobada giraran al voltant de:
1. reptes, mecanismes i perspectives associats a la immigració en relació amb el país d’origen i d’acollida.
2. relació, col·laboració i contribució dels estats d’origen dels immigrats.
3. experiències innovadores d’altres països en relació amb les comunitats i els països d’origen dels immigrats en temes emergents.
4. experiències participatives d’entitats formades per immigrats en la gestió de la diversitat i la inserció social i cultural.
Programa del encuentro (castellà)(352 kB)
Data límit d'inscripció: 9 de desembre del 2011

Maria Dantas

Developer