..... Inici | Ràdio | Recerca

El 16 per cent de la població empadronada a Catalunya té nacionalitat estrangera

by 13:23 0 comentaris
En total, són 1.222.046 persones, segons xifres provisionals de la Direcció General per a la Immigració a 1 de juliol de 2011.
Prop del 75 per cent són extracomunitàries i l’altre 25% són originàries d’un país de la Unió Europea.
La població de nacionalitat estrangera empadronada a Catalunya constitueix el 16,1 per cent del conjunt total de la població, segons xifres provisionals de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família a 1 de juliol de 2011. En concret, dels 7.592.217 residents de Catalunya, 1.222.046 són nacionals d’un altre país.
Les dades ofereixen un perfil detallat de la població estrangera a Catalunya, on els col·lectius extracomunitaris representen gairebé el 75 per cent del total d’estrangers. Els marroquins, amb 244.264 persones empadronades i un 20 per cent del total de la població estrangera, ocupen la primera posició. Els segueixen els nacionals d’Equador (66.278 persones), Bolívia (54.323 persones), Xina (50.336 persones), Pakistan (47.772 persones), Colòmbia (45.294 persones) i Perú (33.152 persones).
Pel que fa als ciutadans de països de la Unió Europea, els que tenen més presència són els procedents de Romania (104.081 persones), Itàlia (49.361 persones) i França (34.294 persones). En conjunt, Catalunya acull persones de 179 nacionalitats diferents.
 La població estrangera es caracteritza per ser més jove que la població autòctona: mentre les persones autòctones entre 15 i 59 anys constitueixen el 59 per cent del total, en el cas de les persones estrangeres la mateixa franja d’edat conforma el 79 per cent, 20 punts per sobre. Per contra, s’observa una presència molt reduïda de persones majors de 59 anys entre el col·lectiu d’estrangers (4,4%), mentre que entre els autòctons els més grans són el 22,2%.
Una altra diferència a destacar en comparació amb la població de nacionalitat espanyola és la distribució per sexes. Dins del col·lectiu d’estrangers el percentatge d’homes (53,7%) supera per set punts el de dones (46,5%), mentre que entre la població autòctona hi ha un 48,8% d’homes i 51,1% de dones.
Aquestes dades, i d’altres amb més ampliació, es poden consultar al web de la Direcció General per a la Immigració a través dels següents enllaços, dins de la secció “Perfils demogràfics” del web institucional:

Maria Dantas

Developer