..... Inici | Ràdio | Recerca

IX seminari 'Immigració i Europa. Ciutadania i participació en temps de canvi'

by 2:15 0 comentaris
Europa té la taxa de fertilitat més baixa del món i el percentatge de població vella més alt. Si continuem aquesta dinàmica assistirem a un fort descens de la població, i això portarà la caiguda de la competitivitat i la insostenibilitat del sistema de benestar de què gaudim. Les diferents institucions internacionals afirmen que la població d'origen immigrant no ha de ser vista com un problema, sinó més aviat com el recurs per a la viabilitat d'Europa. Aquestes reflexions ens han de permetre entrar en un debat sobre el paper de la immigració en el futur d'Europa; és a dir, en la planificació estratègica d'un model de societat comuna. 

En el IX Seminari Immigració i Europa es vol reflexionar sobre la necessitat de desenvolupar processos de captació i de retenció d'èxit; ho que significa oferir almenys dues condicions sine qua non a la població de origen estrangers que decideixen instal·lar-se de forma duradora als nostres països: L'accés a una ciutadania plena i l'accés a la igualtat d'oportunitats i de condicions en el mercat de treball.

Organitzen: CIDOB i Fundació ACSAR
Data i hora: Divendres, 25 de novembre de 2011, a les 9:30h
Lloc: Casa Àsia. Av. Diagonal, 373. Barcelona

adroca

Developer