..... Inici | Ràdio | Recerca

Dones en processos de pau

by 4:23 0 comentaris

Intercanvi d’experiències amb Colòmbia i Filipines
Barcelona, 28 d’octubre 2011


En els darrers 11 anys s’han produit importants desenvolupaments normatius per a la protecció de dones en situació de conflicte armat i per reconèixer les aportacions i la necessitat d’una participació directa de les dones en tots els processos de presa de decisió en un procés de pau.

A l’hora de la veritat, els desenvolupaments pràctics deixen molt que desitjar. Dones en tot el món juguen múltiples papers de resistència contra la guerra i d’aportació a la pau, sense el degut reconeixement i, tot sovint, amb greu risc per a la seva seguretat.

Cooperacció, l’Escola de Cultura de Pau i Conciliation Resources conviden a un Forum Públic per analitzar i compartir els aprenentatges de dones constructores de pau. Aprofitarem la presència a Barcelona d’un grup de 10 dones de Colòmbia que hauran tornat d’un intercanvi a Filipines. Es tracta d’un grup heterogeni que inclou a representants de sectors de societat civil, empresa privada, policia, indígena, religiós i mitjans de comunicació.

Convidarem també a dones constructores de pau de Catalunya, de la resta de l’ Estat, i de països europeus, per enriquir les aportacions colombianes amb reflexions sobre d’altres indrets.

Objetius:

• Discutir avenços i reptes en el paper de les dones com a constructores de pau.
• Compartir experiències i pràctiques innovadores a Colòmbia i a Filipines.
• Repassar avenços i limitacions dels Plans Nacionals d’Acció sobre Dones, Pau i
   Seguretat (resolucions de Nacions Unides).
• Analitzar possibles acompanyaments internacionals a les iniciatives colombianes.

Lloc: Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament. c/Tàpies 1-3 (Metro: Drassanes) | Data: 28 d’octubre. | Hora: 17.30 – 20.45 | Per més informació: Diana Garcia Salamanca | Tel: 648 987 299 | diana.gunneivia@gmail.com | Programa 

adroca

Developer