..... Inici | Ràdio | Recerca

Repensar la migració des d’una perspectiva transnacional

by 6:57 0 comentaris
Comprendre la migració com un procés transnacional, i que les persones pertanyeran simultàniament a aquest país i a les seves pàtries nadiues llarg termini, palesa diverses coses importants i ens exigeix repensar categories socials importants. En primer lloc, els migradors i els seus fi lls organitzen nombrosos aspectes de la seva vida al voltant del país d’origen al mateix temps que esdevenen part dels països que els acullen. Mantenen el contacte amb amics i parents i els donen un suport social i econòmic més enllà de les fronteres, tornant de visita a la pàtria, envien o reben trameses socials i econòmiques, i participen en la vida política i cívica. També intervenen en activitats col·lectives transnacionals, les quals creen i recreen institucions
religioses, civils i polítiques; donen suport a importants millores en infraestructures i serveis socials i impulsen el compromís cívic i polític a la seva terra i a la terra d’acollida. A més a més, les institucions transnacionals ofereixen als nouvinguts canals de participació i ocupacions empresarials dels quals, altrament, podrien quedar-ne exclosos.
Aquests activitats canvien espectacularment el signifi cat de la incorporació. L’experiència immigratòria no és pas un viatge lineal, irreversible des d’una pertinença a una altra. Al contrari, els migradors van oscil·lant, ara una cosa ara l’altra, entre enviar, rebre i altres tendències en diferents
fases de la seva vida. Com més institucionalitzats estan aquests lligams, o fonamentats en sistemes jurídics, d’assistència sanitària i de pensions a ambdues bandes de la frontera, més possibilitats hi ha que les vides transnacionals resisteixin i perdurin més enllà de la primera generació (Caglar, 2002). Els nouvinguts no s’adaptaran completament ni romandran totalment concentrats en la seva terra natal, sinó que seguiran teixint hàbilment alguna combinació de totes dues coses (Levitt i Glick Schiller, 2004; Morawska, 2003).
Text extret de "Debats d’Educació Els reptes socioeducatius de les segones generacions d’immigrants des d’una perspectiva transnacional".
Peggy Levitt

Maria Dantas

Developer