..... Inici | Ràdio | Recerca

El Marroc: reforma política i immigració. Una mirada des de Catalunya.

by 23:18 0 comentaris

El Marroc, país veí, ha entrat en una nova etapa política amb la reforma constitucional aprovada el mes de juliol de 2011.

Una de les moltes conseqüències que pot tenir aquest canvi constitucional és l'emergència d'un nou debat sobre la possibilitat d'atorgar el dret de vot als marroquins residents a l'estat espanyol si prèviament es signés un acord de reciprocitat.

Més enllà de l'anàlisi i discussió d'aquest tema, creiem que és oportú reflexionar sobre les implicacions de la reforma constitucional al Marroc, sobre la possibilitat de que aquest fet desemboqui en un procés de reforma política, sobre la capacitat d'aquesta reforma per a satisfer les demandes de la ciutadania del Marroc, sobre l'impacte d'aquests canvis polítics en les relacions amb Espanya, sobre el seguiment i posició dels marroquins residents a Catalunya davant d'aquestes reformes i sobre els efectes d'aquests processos en la gestió dels fluxos migratoris entre tots dos països.

Aquest seminari té com a objectiu, en primer lloc, aproximar-nos a la natura i abast del procés de canvi polític i l'estat actual de la situació migratòria entre Espanya i Marroc. En segon lloc, vol propiciar un debat sobre el seguiment que hi ha hagut a Catalunya de les transformacions polítiques al Marroc, a través d'un debat amb especialistes catalans. 

Dimarts, 11 de octubre de 2011: Sala Maragall, CIDOB. C/ Elisabets, 12. 08001 Barcelona

Coordinadors: Elena Sánchez-Montijano i Eduard Soler i Lecha, Investigadors principals de CIDOB, en col·laboració amb l'Àrea de Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.

16.30 Benvinguda

Jordi Vaquer i Fanés, Director, CIDOB.

Mireia Solsona Garriga, Diputada adjunta d'Igualtat i Ciutadania, Diputació de Barcelona.

17.00 Una aproximació a la reforma política i la immigració

Moderan: Elena Sánchez-Montijano i Eduard Soler i Lecha, Investigadors principals, CIDOB.

Thierry Desrues, Investigador, Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).

Ana López Sala, Científico Titular, CSIC.

18.00 Debat

18.45 Debatint sobre el Marroc des de Catalunya

Modera: Carme Colomina, Directora de l'àrea d'Internacional, ARA i Investigadora associada, CIDOB.

Mohammed Chaïb, President, Associació sociocultural Ibn Battuta i President, Comissió de ciutadania i participació política del CCME.

Laura Feliu, Professora titular de Relacions Internacionals, UAB.

M. Àngels Roque, Directora de l'àrea de Cultures mediterrànies, IEMed.

Joan Vintró, Catedràtic de Dret Constitucional, UB. 


Assistència lliure amb places limitades.

Es prega confirmació d'assistència a activitats@cidob.org

Llengües: Català i Castellà, sense traducció

redacció

Developer