..... Inici | Ràdio | Recerca

La Generalitat constitueix un grup de treball sobre protecció internacional de persones refugiades en el marc de la Taula de Ciutadania i Immigració

by 17:05 0 comentaris

La integraran representants del Govern juntament amb entitats i associacions que treballen en l'acollida i defensa d'aquest col·lectiu i ha de contribuir al disseny i implementació d'un Pla estratègic sectorial

El Departament de Benestar Social i Família ha constituït, en el marc de la reunió de la Taula de Ciutadania i Immigració, un grup de treball sobre protecció internacional, que inclou el règim d’asil i el de protecció subsidiària. Es tracta de l’embrió d’un futur Pla estratègic de la Generalitat en aquest àmbit, que doni cobertura al col·lectiu de persones refugiades que fugen del seu país per motius de raça, religió, nacionalitat, gènere, orientació sexual, per raons polítiques o per pertànyer a un col·lectiu social determinat.

La iniciativa s’emmarca dins de les responsabilitats que la Llei 12/2009 reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària reconeix a les comunitats autònomes. En concret, obre la possibilitat a obtenir nous recursos per part del Govern espanyol per desenvolupar actuacions específiques adreçades a aquest col·lectiu, dins dels àmbits competencials de la Generalitat: el sanitari, l’educatiu i el social. Un extrem que la Generalitat ja ha reclamat a l’Estat.

La disposició addicional quarta d’aquesta llei afirma que “les comunitats autònomes, d’acord amb les respectives competències (...) gestionaran els serveis i programes específicament destinats a les persones sol·licitants d’asil, en coordinació i cooperació amb l’Administració General de l’Estat”. I afegeix “al mateix temps, facilitaran l’accés a la informació respecte dels recursos socials específics per aquest col·lectiu, així com sobre les diferents organitzacions d’atenció especialitzada a persones sol·licitants d’asil”.

En aquest sentit, la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 2010, inclou per primer cop la competència en matèria d’integració social de les persones sol·licitants d’asil, de les refugiades i de les apàtrides que deriva de l’Estatut. També identifica el mateix col·lectiu com a titular del dret d’accés al servei de primera acollida, que garanteix una formació bàsica inicial per accelerar la incorporació a la nova societat.

La Taula de Ciutadania i Immigració és l’òrgan de consulta i participació de la Generalitat per a les polítiques de gestió del fet migratori. L’integren diversos representants del Govern, del món local, els agents socioeconòmics i les principals entitats i organitzacions del sector a Catalunya. Dins de la Taula s’inscriuen diversos grups de treball com el recentment creat sobre protecció internacional.

adroca

Developer