..... Inici | Ràdio | Recerca

Altres lectures de les dades de l’enquesta “Percepcio dels catalans i catalanes sobre la immigracio 2010”

by 0:29 0 comentarisEl Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya va fer pública una enquesta que recollia la percepció dels catalans i catalanes sobre immigració.

Els mitjans de comunicació generalistes van destacar les dades més negatives de l’enquesta, tot obviant altres indicadors positius que matisaven els missatges més alarmistes i conflictius.

Hem fet una tria de les dades de l’enquesta del CEO que, a nivell comunicatiu, no han rebut cap tractament informatiu i que, no obstant, ajuden a fer un retrat més precís, complex i real de la manera com els catalans i catalanes veuen la immigració.

1. Només el 13% dels catalans i catalanes creu que la immigració és un
    problema que l’afecta personalment.
2. El 21,5% dels catalans i catalanes creu que els immigrants reben poca o
    cap protecció.
3. Només un 5,3% dels catalans i catalanes admet sentiments negatius cap a
    la immigració.
4. Només el 2,1% dels catalans i catalanes vincula la immigració amb un
    excès d’ajuts i drets.
5. Només el 2,7% dels catalans i catalanes associen els immigrants que viuen
    a Catalunya amb delinqüència i inseguretat.
6. El 3,1% dels catalans i catalanes creu que hi ha un excés d’immigració.
7. L’1,8% dels catalans i catalanes pensa en problemes d’integració quan
    sent a parlar d’immigració.
8. Quasi un 70% dels catalans i catalanes creu convenient o molt convenient
    que la societat catalana estigui composada per persones de diferents països
    i cultures.
9. El 75,9% dels catalans i catalanes creu que la immigració instal·lada a
    Catalunya de manera estable i regular hauria de tenir dret a portar la
    seva família.
10. El 85,3% dels catalans i catalanes creu que la immigració instal·lada a
     Catalunya de manera estable i regular hauria de tenir dret a cobrar
     l’atur.
11. Més del 60% dels catalans i catalanes creu que la immigració instal·lada
      a Catalunya de manera estable i regular hauria de tenir dret a votar a
      totes les eleccions.
12. El 68,4% dels catalans i catalanes creu que la immigració instal·lada a
      Catalunya de manera estable i regular hauria de tenir dret a obtenir la
      nacionalitat espanyola.
13. El 68% dels catalans i catalanes creu que els/les immigrants fan feines
      que els catalans no volen fer.
14. El 63,4% dels catalans i catalanes accepta o acceptaria viure en el
      mateix barri en el que hi viu molta immigració /font

adroca

Developer