..... Inici | Ràdio | Recerca

El programa InserJove com a via per a reduir el nombre de joves 'ni-ni'

by 12:49 0 comentaris
Els joves catalans entre 16 i 19 anys tenen una taxa d'atur del 31,7%, segons informe la Fundació Pere Tarrés. Per posar remei a una situació en què cada vegada són més els joves que ni estudien ni treballen, la fundació duu a terme InserJove, un projecte innovador per afavorir la inserció laboral dels joves en situació de risc d'exclusió social. Treballant les competències i l'ocupabilitat del jove però aprofitant la dinàmica de lleure dels centres d'esplai de la demarcació de Barcelona amb altes quotes d'immigració, atur juvenil i marginalitat es busca la reinserció laboral. Va ser l'any 2009 quan la Fundació Pere Tarrés va posar en marxa el programa que avui dia es duu a terme en diferents barris de Barcelona, com el del Raval, i a ciutats de la rodalia com l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sabadell i Terrassa. 

A qui va dirigit InserJove?

La finalitat del programa és centrar-se en els joves que han sortit del sistema educatiu prematurament i sense una titulació bàsica, que tenen unes mínimes competències transversals per al treball, que estan poc motivats per la formació i el món laboral, que desconeixen les pròpies capacitats i possibilitats professionals i que tenen un entorn familiar i comunitari desfavorable. 

Avui dia dels participants, el 75% són nois i el 25% són noies; el 29% són d'origen espanyol i el 71% són d'origen de fora de l'Estat espanyol. Quant els resultats, fins al moment, són força positius: el 27% dels participants han trobat una feina, el 60% han decidit retornar al sistema educatiu, el 3% estan en convenis de pràctiques i el 5% realitzen tasques de voluntariat. 

En què consisteix el programa?

A cada centre hi ha un tècnic que està al costat del jove per treballar les seves competències de manera que s'ofereix una atenció molt individualitzada, molt centrada en la relació educativa i s'aprofiten al màxim els espais informals. Els aspectes que  més es treballen tenen a veure amb les competències transversals (relacionals, de comunicació, autoconeixement, responsabilitat...) i també es dedica un temps important a les competències bàsiques de lectoescriptura i càlcul. 

De tots els indicadors d'ocupabilitat avaluats longitudinalment, els cinc que han demostrat una millor evolució són: l'accés al mercat laboral, la formació, les competències bàsiques, les relacions socials, l'ús de recursos i l'autoconsciència. 

El cas d'en Rachid

En Rachid és un noi de 18 anys que participa a l'InserJove que s'imparteix des d'Associació Juvenil l'Esquitx de Sabadell. A principis de l'any 2007 va arribar a Catalunya i malgrat estar a punt d'abandonar els estudis quan tan sols li faltaven uns mesos per acabar 4t d'ESO i, per tant, treure's el graduat escolar avui dia està fent un cicle formatiu i té feines esporàdiques a les tardes. El jove marroquí reconeix que l'Esquitx i les noies que hi treballen l'han ajudat a trobar alternatives de futur, a saber-se buscar la vida, a formar-se. L'han ensenyat com es fa un curriculum vitae i quins tipus de cursos hi ha. "Aquestes noies són una part molt important de les nostres vides perquè ens han ensenyat que ara que som joves hem d'aprofitar el temps. No val estar aturat: si no t'agrada estudiar, treballa i si no saps què vols estudiar, busca, perquè hi ha tantes coses que segur que alguna t'agrada", diu convençut.

Social.cat és el primer digital en català que aborda exclusivament l'actualitat dels serveis socials a Catalunya. Aplega informacions referides a tots els sectors de l'àmbit del benestar social amb l'objectiu de convertir-se en el referent informatiu de tots aquells agents que treballen per a millorar la qualitat de vida de les persones amb necessitats socials. (font)

adroca

Developer