..... Inici | Ràdio | Recerca

El número d'estrangers no comunitaris cau un 6,5 per cent

by 0:36 0 comentaris
Segons les últimes dades de l'Observatori Permanent de la Immigració. El nombre d'estrangers no comunitaris amb autorització de residència va baixar gairebé un 6,5 per cent a Espanya en els nou primers mesos de l'any 2010, segons les últimes dades de l'Observatori Permanent de la Immigració, dependent del Ministeri de Treball, fins al 30 setembre 2010. especialment a Madrid (-13,51 per cent) i a la Comunitat Valenciana (-9,0 per cent), fins a situar-se en els 2.395.704.


Pel que fa al règim general, en relació al 30 de juny, s'observa un descens de 40.695 autoritzacions de residència en vigor de manera que, segons el ministeri, continua la disminució iniciada en el trimestre anterior, quan el nombre d'autoritzacions va baixar en 136.948 respecte al primer trimestre del 2010.

El descens d'autoritzacions en vigor és més pronunciat en les nacionalitats iberoamericanes, amb 32.955 persones menys, el que equival al 81 per cent de la disminució total en el nombre de residents de Règim General. En concret, els majors descensos es donen entre els nacionals d'Equador - amb 10.589 autoritzacions menys que el trimestre anterior (2,99 %)--; Bolívia, 6042 (5,48%); Colòmbia en 3697 (1,70% ) i Argentina, 2709 (4,88%).

En variació interanual, a excepció dels nacionals del Pakistan, Senegal, Algèria i la Xina, que han vist incrementat el seu nombre en 4.605, 3.398, 1.229 i 609 respectivament, totes les altres principals nacionalitats disminueixen. Treball destaca el cas d'Equador, amb una variació negativa de 72.008 autoritzacions de residència, que suposa un descens del 17,32 per cent en un any.

Baixen les estades per estudis
D'altra banda, el 30 de setembre de 2010, un total de 39.225 estrangers disposen d'una autorització d'estada per a investigació i estudis en vigor, fet que suposa un descens del 16,10 per cent respecte al trimestre anterior i un increment de l'1, 70 per cent amb relació al mateix trimestre del 2009.

Treball recorda que el descens respecte del segon trimestre passa amb periodicitat anual, a causa de la finalització del curs acadèmic durant el juliol, el que al seu torn dóna lloc a la fi de l'autorització d'estada per estudis.
Font

redacció

Developer