..... Inici | Ràdio | Recerca

La FIEC denuncia i lamenta la desaparició de 3.346 vots de catalans de l’exterior

by 2:29 0 comentaris
La FIEC lamenta la desaparició de 3.346 vots i que milers de catalans de l'exterior no hagin pogut votar a les eleccions al Parlament de Catalunya

Un total de 17.435 catalans residents a l'exterior van poder emetre el seu vot en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, segons que ha informat avui la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC). Això representa una participació del 13,1% del total de persones censades al CERA (Cens Electoral de Residents Absents) que era de 133.437 persones en les eleccions del passat 28 de novembre. La dada resulta sorprenent, atès que representaria una significativa caiguda de la participació des del 20,8% de les precedents eleccions de l'any 2006, i caldria remontar-se més enllà de 1995 per a trobar una dada de participació electoral tan baixa en un context general a Catalunya d'augment de la participació.


La realitat és que una gran majoria dels catalans de l'exterior que haguessin volgut votar el passat dia 28 de novembre no ho han pogut fer perquè no han rebut les paperetes en els seus països de residència i, a més, un cert nombre de sobres enviats s'han 'perdut' aparentment en el trajecte oficina de correus provincial / lloc d'escrutini del CERA en cada província.

Segons les dades, molt incompletes, facilitades por Correus la gran majoria dels 17.435 vots comptabilitzats van arribar de França, 5.376 (gairebé el 26% del total de vots), de Suïssa (1.948), d'Andorra (1.890) i d'Alemanya (1.041), mentre que des d'altres països amb significativa presència catalana, com el Regne Unit, Bèlgica o Països Baixos van arribar molt pocs vots.

El fet assoleix proporcions molt més greus en el cas d'Amèrica on només van arribar, de manera significativa, vots procedents d'Argentina (4.622) i en molt poca proporció des d'altres països (Veneçuela, Colòmbia, Brasil, Xile) i, molt més greu encara, ni un sol vot des de Mèxic on, com ja havien advertit la Federació Internacional d'Entitats Catalanes i algunes forces polítiques, les paperetes no van arribar a cap dels residents catalans a Mèxic i tampoc van arribar a tots els residents a l'Argentina, tot i que ambdòs estats acullen grans comunitas catalanes tradicionalment actives en els processos electorals. La mateixa situació d'escassa recepció de sobres amb paperetes es va donar als EUA i a la majoria de països de l'Amèrica Central i del Nord.
La Junta Electoral Central i Correus havien anunciat que tots els sobres de votació van ser tramesos als inscrits al CERA el dia 8 de novembre, però entorn el dia 25 catalans residents a molts llocs del món van començar a fer arribar a consolats i ambaixades espanyoles (que se'n van desentendre totalment), a partits polítics catalans i a la FIEC queixes pel fet que a pocs dies de les eleccions els sobres amb les paperetes no havíen arribat als destinataris.

Una altra dada sorprenent és que Correus declara haver lliurat a la Junta Electoral a Barcelona un total de 14.793 sobres de votació dels quals només 14.503 van entrar en urna. És a dir una diferència de 290. Molt pitjor a Girona on Correus diu haver lliurat 2.071 sobres i se n'han comptabilitzan menys de la meitat, 948, una diferència de 1.123; a Lleida se'n lliuren 2.109 i se'n comptabilitzen la meitat 1.097, una diferencia de 1.012, i a Tarragona se'n lliuren 1.808 i entren en urna 887, menys de la meitat amb una diferencia de 921.

Així, doncs, un total de 3.346 vots de l'exterior es 'perden' en el trajecte entre les oficines de correus i l'Hotel Ducs de Bergara de Barcelona (lloc d'escrutini del CERA a Barcelona); Plaça de la Catedral 2 de Girona (lloc d'escrutini del CERA a Girona); carrer Canyeret s/n a Lleida (lloc d'escrutini del CERA a Lleida), i Rambla de Lluís Companys s/n a Tarragona (lloc d'escrutini del CERA a Tarragona). Ningú ha donat cap explicació satisfactòria per aquesta 'desaparició' de vots, que no té res a veure amb els vots nuls o anul.lats que estan comptabilitzats al total.

Per acabar-ho d'adobar i, suposem que per una espècie de complexe de culpa dels presidents de les Juntes Electorals Provincials conscients que alguna cosa no havia anat bé, es decideix en el moment del recompte que en els sobres de votació es comprovarà únicamente la presència de la tarjeta censal en els sobres de votació dels inscrits en el CERA i es decideix no comprovar si els sobres inclouen la fotocòpia obligatòria del DNI o passaport. El President de la Junta Electoral Provincial de Barcelona ho va explicar a alguns mitjans de comunicació dient que ho va fer 'per incrementar la participació' tot sabent que això incomplia les normes d'Instrucció 2/2009 de 2 de abril de la Junta Electoral Central (publicades en el BOE del 17 d'abril de 2009) atès que no permet una identificació satisfactòria del votant. Una manera il.legal i absurda d'intentar arreglar a darrera hora els problemes que les Juntes Electorals i Correus havíen previament provocat.

Des de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (www.fiecweb.cat) lamentem profundament aquesta desnaturalització del procés electoral a l'exterior per causa d'aquesta gestió, entenem que totalment incorrecta per part de Correus i de les Juntes Electorals que no van fer res per a garantir una tramesa i, sobretot, una arribada correcta dels vots als destinataris. Esperem que les forces polítiques que formaran el nou Parlament de Catalunya faran el que sigui possible per a evitar la repetició de fets semblants en les properes eleccions al nostre Parlament, tot sabent que malauradament la gestió dels processos electorals a l'exterior no són competència del Govern català.

Volem recordar que actualment està en tràmit al Congrés dels Diputats una proposta de Llei refomant la LOREG (Llei Orgànica de Règim Electoral General) que suprimirà el dret de vot a l'exterior en les eleccions municipals de maig de 2011 i imposarà altres modificacions preocupants com seran la sol.licitud prèvia de vot per eleccions autonòmiques i generals, el que atès el que acaba de passar i si no es fa res per a solucionar-ho pot ser una autèntic desastre ja que primer el votant haurà de rebre la carta de sol.licitud de vot i desprès les paperetes, dos trameses en comptes d'una segons la circumscripció on resideixi. 

La proposta de vot en urna als consolats tampoc sol.lucionarà el problema perquè en països de gran extensió no es constituiran urnes en cada consolat per a les eleccions autonòmiques i únicament es podrà fer, amb reserves, a les eleccions de les Corts. Cal recordar que la intenció incial de la proposta presentada pels partits majoritaris al Congrès dels Diputats era de suprimir també el vot exterior en les eleccions autonòmiques, una cosa que de moment s'ha pogut tirar enrera gràcies a les pressions i mobilitzacions des de tots els sectors de l'emigració de totes les comunitats autònomes espanyoles. La discussió de la proposta està prevista en el plenari del Congrés del proper dia 16 de desembre.

Respecte dels resultats electorals a la Catalunya Exterior en aquestaes eleccions al Parlament de Catalunya 2010, es pot dir que el percentatge de participació assolit a França (únic país on semblen haver arribat tots els sobres de votació), del 29,6%, és probablement una xifra propera a la participació que s'haguès pogut assolir globalment. A l'Argentina la participació va assolir també un significatiu 26,7% malgrat les dificultats de recepció.

Dels resultats disponibles, que només semblen representar el vot a França, a una part d'Europa, a l'Argentina i a demarcacions consulars menors, destaca la igualtat entre les dues grans forces polítiques catalanes (CiU i PSC), l'increment percentual de vots del PP, l'aparició significativa de SCI a l'exterior, la caiguda del vot d'ERC i l'estabilitat d'ICV i C's. Malauradament són anàlisis que s'han d'agafar amb pinces ateses les anòmales circumpstàncies descrites.

Federació Internacional d'Entitats Catalanes
info@fiecweb.cat
http://www.fiecweb.cat

redacció

Developer