..... Inici | Ràdio | Recerca

Trobada internacional Dia dels Migrants 2010

by 8:54 0 comentaris
imatge trobada dia migrant 2010

Enguany el Centre UNESCO de Catalunya i el Departament d'Interior, Relacions Internacionals i Participació de la Generalitat de Catalunya volen commemorar el Dia Internacional de la Persona Migrant a través d'aquesta convocatòria, que és una invitació a exposar experiències i reflexions internacionals i nacionals, i a explorar la difícil i alhora apassionant relació entre drets humans i drets culturals en les societats que es caracteritzen per ser culturalment plurals.


La trobada serà un espai per a l'anàlisi de la situació dels drets humans i els drets culturals, la mobilitat humana i la seva repercussió en l'ordre normatiu, el desafiament de la gestió de les fronteres, la institucionalització de la xenofòbia i la discriminació de les minories. Així mateix, es tractarà l'adequació de les constitucions nacionals als drets internacionalment reconeguts i el rol dels estats com a garantia del compliment de la llei.


A més, la trobada oferirà l'oportunitat de reflexionar sobre els reptes de la convivència en les societats plurals: es posarà en comú les bones pràctiques de cara a una bona gestió de la diversitat, encaminada al respecte als drets culturals; s'analitzarà el fet i la importància de la lluita contra les discriminacions i l'aplicació de les normatives relatives als drets humans; també es destacarà el rol i la implicació de la societat civil en la millora de la convivència intercultural i els reptes que planteja la cohesió social, la consecució d'un entorn amb menys característiques de segregació, d'exclusió social i sentiments d'injustícia i desigualtat.

redacció

Developer