..... Inici | Ràdio | Recerca

El Programa Català de Protecció a defensors i defensores dels Drets Humans | 12 Set - 13 Oct

by 17:16 0 comentaris
El Programa Català de Protecció a defensors i defensores dels Drets Humans (PCPDDH) és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya en la que col·labora l’Ajuntament de Sant Cugat i que coordina i gestiona l’entitat Comissió Catalana d’Acció pel Refugi.


El PCPDDH té per objecte oferir protecció integral a defensores i defensors dels DH en situació de risc a causa de la seva activitat de defensa dels drets humans per mitjans pacífics, mitjançant una acollida de 6 mesos a Catalunya i un acompanyament integral que inclou:Eix d’atenció psicosocial i auto cura
Eix formatiu
Agenda d’incidència i enfortiment de la xarxa de suport
Suport al retorn i seguiment posterior en el marc del vincle habitual de treball entre l’entitat d’origen de la persona defensora i l’entitat catalana que presenta la candidatura.

El pes de cadascun d’aquests eixos s’estableix d’acord a les necessitats o interessos de cada persona defensora. Es recomana que l’entitat catalana que presenti una candidatura tingui un elevat coneixement del perfil i les circumstàncies de la persona defensora per tal de dissenyar de forma idònia el seu programa d’acompanyament.

Per a l’edició del PCPDDH 2023-2024, està prevista l’acollida temporal de 3 persones defensores dels drets humans en situació de risc. Si entre les persones defensores seleccionades alguna vol venir acompanyada de familiars (fills/es i/o parella), el PCPDDH disposa d’una plaça per a candidatures en aquesta situació.

També poden presentar candidatures les agrupacions d’ONGD que compleixin els requisits de l’anterior apartat, amb associacions, xarxes, col·legis professionals, ajuntaments, etc. sense personalitat jurídica diferenciada.

El pressupost que les administracions donants han destinat al PCPDDH el gestiona en la seva totalitat la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi. Les ONGD que hagin presentat les candidatures seleccionades seran considerades subcontractades per la CCAR en el marc de la Resolució que té l’entitat amb l’ACCD. Aquestes rebran 14.000€ en concepte d’ajut per a l’acompanyament de la persona defensora acollida sola; i 17.000€ en concepte d’ajut per a l’acompanyament de la persona defensora acollida en família i que hauran de justificar en el format i termini que s’indiqui. Alhora, tindran cobertes les despeses de viatges i estades per a les gires o activitats que es realitzin sota l’organització del PCPDDH.

Termini de presentacióEl període de presentació de sol·licituds s’inicia el 12 de setembre de 2023 i finalitza el 13 d’octubre de 2023, inclosos.


 

Llatins

Developer