..... Inici | Ràdio | Recerca

Curs: 'Garatim la vida: el padró és un dret de totes' | 28 abril

by 14:24 0 comentaris


Com des de les associacions de veïns (AS) podem ajudar als nouvinguts en el seu dret a ser empadronats, un dret i una obligació segons la legislació vigent?. Un dret que els possibilita serveis bàsics com l’accés a la sanitat pública, a l’educació i, en els casos de persones arribades de processos migratoris i d’asil, a la residència i al treball.

Amb aquest objectiu, des de la CONFAVC, la FAVTarragona i la Comunalitat Fòrum dels Barris hem organitzat el curs "Garantim la vida: el padró és un dret de totes" (FORMULARI D’INSCRIPCIONS), el divendres 28 d’abril del 2023. OBERT A TOTHOM. 

Concretament, la formació es farà al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (Avda. Catalunya, 35), en col·laboració amb la Coordinadora Obrim Fronteres, que ha cedit al formador Toni López. Aquesta és el segon curs impulsat pel grup de treball "Barris Interculturals" de la CONFAVC.

El padró: la finestra a una vida més digna

L’empadronament és un dret i una obligació de tota persona que viu al país, de gran importància, atès que dóna accés a drets reconeguts com l’educació o la salut, o a d'altres tan necessaris per a viure com els serveis de crèdit de les caixes i bancs. A més, també reconeix drets que la mateixa Constitució espanyola, teòricament, protegeix, al seu títol primer, i serveix a les administracions locals per a planificar polítiques segons les necessitats que dibuixa el padró. Per exemple, necessitats com equipaments socials, com escoles bressol o com serveis educatius, centres d’atenció primària, etc.

Per tot plegat, no només és un dret, sinó que esdevé una obligació pel veïnat i per a les administracions locals, reconeguda a la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. Concretament, a l’article 15 s'estableix: “tota persona que visqui a l'estat espanyol està obligada a inscriure’s al padró del municipi on resideix habitualment”.

Per tant, la manca del padró agreuja la situació de vulnerabilitat dels nous veïns i veïnes que aterren al barri o municipi, car els despulla de drets tan bàsics per la seva qualitat de vida diària, com ara la sanitat pública, l’educació pels seus fills i filles, a tenir un compte corrent, etc. I, més profundament, afecta les persones estrangeres, algunes de les quals poden estar en situació d’irregularitat administrativa perquè la manca d’empadronament incideix negativament en la tramitació i renovació de permisos tant essencials com el de residència o de treball.


Una campanya extensa per la dignitat de les persones

Aquesta segona formació forma part d’una campanya més extensa que va començar el desembre del 2022 per donar recursos sobre interculturalitat en els projectes comunitaris, en la comunicació, etc a les AV i a les federacions, amb l’objectiu de fomentar la dignitat de la vida de tots els veïns i veïnes. I també a aquelles comunitats de persones diverses culturalment que sovint no se senten involucrades en el moviment veïnal, pel fet que aquest no fa actuacions per arribar a les comunitats, o per les diferències culturals.

En aquesta primera fase de la campanya s’ha divulgat material informatiu en vuit llengües, realitzat per la Direcció General de Promoció dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, que explica la importància que els veïns i les veïnes s’empadronin, i com solucionar algunes dificultats que algunes administracions locals posen com, per exemple, en el cas de la vulnerabilitat habitacional. (Veure material divulgatiu)

També s’informa que en cas que algun veí o veïna que pensi que se li ha vulnerat el seu dret a empadronar-se: pot trucar a l’Oficina d’Igualtat i No-Dicriminació: 93 114 77 00. (veure Campanya Barris Interculturals).

La primera formació que es va fer va ser a l’AV La Florida de L’Hospitalet de Llobregat, el passat 24 de febrer del 2023, en col·laboració amb la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans . En aquesta ocasió hi van participar més d’una trentena de persones, comptant amb la presència del director general del Departament de la Generalitat, Adam Majó, i del jurista especialitzat en padró, Pere Serrano. (Comunicat de la campanya)

Llatins

Developer