..... Inici | Ràdio | Recerca

Tecnologies: conflictes, fronteres i control social aquest 20, 22 i 27 de març

by 1:24 0 comentaris

 Els dies 20, 22 i 27 de març, NOVACT i Fundació Autònoma Solidària, juntament amb la Fede, organitzem la formació en línia “TECNOLOGIES: conflictes, fronteres i control social”. L’objectiu és pensar críticament com les noves tecnologies afecten en els diferents punts de la ruta migratòria d’una persona que deixa el seu país d’origen al Mashreq i es dirigeix cap a Catalunya.

Aquesta formació es dividirà en tres sessions:

PAÍS D'ORIGEN (20 de març de 15 30h a 17h)

Observarem quin paper juguen les armes i la intel·ligència artificial per alimentar el negoci de la guerra, i entendrem l'impacte de les noves tecnologies al sector de la cooperació i de l'ajuda humanitària de la mà de Pere Brunet, investigador del Centre Delàs i Sarah Spencer, investigadora a IA, polítiques públiques i cooperació

FRONTERES (22 de març de 15 30h a 17h)

Ens endinsarem en el concepte de “fronteres intel·ligents” i entendrem el marc legislatiu a nivell europeu (IA act) de la mà de Chris Jones, director de State Watch. Seguidament, aterrarem el concepte de fronteres intel·ligents a Espanya i parlarem d'algunes tecnologies concretes de control fronterer gràcies a José Bautista, periodista de recerca de Causa.


PAÍS D'ARRIBADA (27 de març de 15 30h a 17h)

Entendrem com les tecnologies afecten les persones migrants i/o racialitzades als països europeus. Gràcies a Ana Valdivia, professora i investigadora d'Oxford Internet Institute, advertirem de com la discriminació algorítmica afavoreix el control social. Per acabar, Luce Prignano, cofundadora d'Heurística i investigadora de l'UBICS, parlarà sobre com les xarxes socials i els seus algorismes augmenten el discurs de l'odi.--------------------------------------------------
Esta formación se dividirá en tres sesiones:

PAÍS DE ORIGEN (20 de marzo de 15 30h a 17h)

Observaremos qué papel juegan las armas y la inteligencia artificial para alimentar el negocio de la guerra, y entenderemos el impacto de las nuevas tecnologías en el sector de la cooperación y de la ayuda humanitaria de la mano de Pere Brunet, investigador del Centro Delàs y Sarah Spencer, investigadora en IA, políticas públicas y cooperación

FRONTERAS (22 de marzo de 15 30h a 17h)

Nos adentraremos en el concepto de “fronteras inteligentes” y entenderemos el marco legislativo a nivel europeo (IA act) de la mano de Chris Jones, director de State Watch. Seguidamente, aterrizaremos el concepto de fronteras inteligentes en España y hablaremos de algunas tecnologías concretas de control fronterizo gracias a José Bautista, periodista de investigación de porCausa.


PAÍS DE LLEGADA (27 de marzo de 15 30h a 17h)

Entenderemos cómo las tecnologías afectan a las personas migrantes y/o racializadas en los países europeos. Gracias a Ana Valdivia, profesora e investigadora de Oxford Internet Institute, advertiremos de cómo la discriminación algorítmica favorece el control social. Por último, Luce Prignano, cofundadora de Heurística e investigadora del UBICS, hablará sobre cómo las redes sociales y sus algoritmos, aumentan el discurso del odio.Llatins

Developer