..... Inici | Ràdio | Recerca

Conversatori: 'Las impostoras' | 22 març

by 1:23 0 comentaris


Acte que tindrà lloc el 22 de març del 2023 organitzat per Connectats Cooperativa dins del projecte d'economia social 'Fes! Cultura'.

Entrevistes, actuacions en directe, un Dj set i un espai per crear xarxa formaran part de l'esdeveniment titulat Les impostores, en què dones migrants creadores de cultura explicaran com han vençut la síndrome de la impostora i s'han obert pas al circuit cultural, amb propostes travessades per les seves experiències vitals. Es durà a terme el dimecres 22 de març entre les 18 i les 22 ha la Fabra i Coats: Fàbrica de Creació. L´acte s´inclou dins del projecte d´economia social «Fes! Cultura #AccióMigrant«, una iniciativa de Connectats Cooperativa, resident a la fàbrica, i que té la col·laboració de la Fabra i Coats: Fàbrica de Creació, el Màster de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona, PlantaUno i Plataforma/C, així com el suport de lAjuntament de Barcelona, Programa deducació per a la justícia global.

A Les impostores participaran o es donaran a conèixer històries de dones i identitats dissidents que s'enfronten a la síndrome de la impostora i emergeixen de les fissures amb propostes artístiques, travessades per la seva mirada diaspòrica, les seves vides i les seves lluites. Artistes autèntiques que es planten davant el sexisme, els prejudicis i les pors i demostren que d'impostores no tenen res. Escriptores, performers, ballarines i músiques que parlaran dels casos personals, de trossos d'intimitat i d'anècdotes que les han marcat per ser i fer l'art que avui ofereixen. Hi intervindran La Suculenta Chirimia, Missex, Capità Barbaconyo, Jess González, La Nena Mai, Melanin Team, Feito per Elas, A Paraules (Relats migrants) i Gigi Ríos.Acto que tendrá lugar el 22 de marzo de 2023 organizado por Connectats Cooperativa dentro del proyecto de economía social 'Fes! Cultura'.

Entrevistas, actuaciones en directo, un Dj set y un espacio para crear red formarán parte del evento titulado Las impostoras, en el que mujeres migrantes creadoras de cultura explicarán cómo han vencido el síndrome de la impostora y se han abierto paso en el circuito cultural, con propuestas atravesadas por sus experiencias vitales. Se llevará a cabo el miércoles 22 de marzo entre las 18 y las 22 h en la Fabra i Coats: Fábrica de Creación. El acto se incluye dentro del proyecto de economía social «Fes! Cultura #AccióMigrant«, una iniciativa de Connectats Cooperativa, residente en la fábrica, y que tiene la colaboración de la Fabra i Coats: Fábrica de Creación, el Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, PlantaUno y Plataforma/C, así como el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, Programa de educación para la justicia global.

En Las impostoras participarán o se darán a conocer historias de mujeres e identidades disidentes que se enfrentan al síndrome de la impostora y emergen de las fisuras con propuestas artísticas, atravesadas por su mirada diaspórica, sus vidas y sus luchas. Artistas auténticas que se plantan ante el sexismo, los prejuicios y sus miedos y demuestran que de impostoras no tienen nada. Escritoras, performers, bailarinas y músicas que hablarán de sus casos personales, de pedazos de intimidad y de anécdotas que las han marcado por ser y hacer el arte que hoy ofrecen. Intervendrán La Suculenta Chirimía, Missex, Capitano Barbaconyo, Jess González, La Niña Mai, Melanin Team, Feito por Elas, En Palabras (Relatos migrantes) y Gigi Ríos.

 

Llatins

Developer