..... Inici | Ràdio | Recerca

La federació SOS Racisme organitza un seminari sobre el paper que ha de jugar l'Unió Europea en la protecció de la infància migrant | 25 i 25 de març

by 15:45 0 comentaris

 
Des del Pla d'Acció 2010-2014 sobre els menors no acompanyats o la Comunicació de la Comissió sobre Protecció dels menors migrants d'abril de 2017, les diverses institucions europees, l'Agència Europea de drets Humans i organitzacions de la societat civil, com la Federació SOS Racisme, reclamen la necessitat de posar en marxa criteris comuns en qüestions que resulten clau a l'hora d'afrontar aquesta realitat.

Una situació que ja es recollia en l'Informe de la Xarxa Europea de Migracions EMN 2014-2017 sobre un enfocament per als menors no acompanyats després de complir la majoria d'edat en el qual fa ja diversos anys, es ressaltava la importància de comptar amb un permís de residència després d'aconseguir la majoria d'edat. Una realitat que anys després i a pesar que el mateix informe reconeix que aquesta qüestió queda en mans de cada estat membre, els resultats estan bastant lluny d'aquest enfocament.

En aquest sentit i com un dels elements d'anàlisis i debat inicial es tractarà de conèixer la proposta del govern espanyol sobre el procés de modificació del Reglament d'Estrangeria que va encaminat precisament en aquesta adreça: facilitar l'accés a la residència i al treball dels menors no acompanyats que abandonen el sistema de protecció després d'aconseguir la majoria d'edat. A aquesta presentació es contraposaren altres mirades i abordatges que s'estan realitzant des d'altres països

Així mateix, en aquest seminari, amb l'ajuda d'experts de l'àmbit jurídic, públic i social, es tractarà d'abordar els límits, metes i reptes que des de la teoria i la pràctica de responsables polítics, especialistes en la matèria, membres de l'administració i organitzacions socials plantegen aquestes solucions duradores. Amb aquest punt de partida, i amb el qüestionament d'elements com el retorn al país d'origen com a solució duradora que s'està debatent en diversos països europeus, es pretén posar damunt de la taula proposades per a millorar els processos d'inclusió d'aquests joves en àmbits com el laboral, habitatge o educació, recollint per a això alguns exemples de bones pràctiques de l'entorn europeu.

Tot això es recollirà en un document síntesi que es farem públic en la pàgina web de la Federació de SOS Racisme, una vegada realitzada la jornada, 

OBS

Developer