..... Inici | Ràdio | Recerca

Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona 2020

by 20:00 0 comentaris

Els premis Montserrat Roig, que arriben aquest any a la 27a edició, promouen el bon periodisme que es fa a la nostra ciutat. Un periodisme rigorós, responsable i ètic que doni sentit als reptes socials, polítics i econòmics que ens envolten.

Un periodisme valent i compromès que posi les persones en el centre de la seva mirada. Com el periodisme que defensava i practicava la Montserrat, que explicava el món des del reconeixement i el respecte a l’altre.

En aquesta edició, la promoció del periodisme d’investigació tindrà un paper destacat, amb un increment de la dotació econòmica. Els premis volen reconèixer la necessitat d’un periodisme més pausat que aprofundeixi en les notícies complexes. I ho fan promovent la investigació periodística en l’àmbit del benestar social, amb un èmfasi especial a visibilitzar la feminització de la pobresa i la vulnerabilitat de la infància.

Candidatures

Poden concórrer en aquest premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat. La presentació es pot fer tant a títol individual com a títol col·lectiu, amb el reconeixement exprés dels autors o autores i els mitjans de comunicació vinculats a les propostes.

Els autors i les autores o mitjans de comunicació poden optar a més d'una modalitat del premi, però només poden ser guardonats en una de les categories.Els autors o les autores participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats.

L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

Així mateix, els participants han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta de les administracions i amb la Seguretat Social.

Data de publicació

Els treballs que es presentin a les categories de periodisme social i comunicació social s’han d’haver publicat, emès o difós entre el 16 de desembre de 2018 i el 15 de desembre de 2019.

Per la seva banda, els projectes que es presentin a la categoria 'Promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona' en qualsevol dels àmbits temàtics, s’han de dur a terme durant l’any 2020 i el primer trimestre de 2021, i s’han de lliurar acabats com a màxim el 28 de febrer de 2021. En el procés el treball s’ha de presentar cada quatre mesos a la comissió de seguiment constituïda pel jurat.

Formats

- Publicacions en paper. Arxiu en format PDF. També cal aportar una còpia de la publicació al Registre General, juntament amb la butlleta d’inscripció.
- Arxius sonors. Arxiu en format MP3
- Arxius audiovisuals. Arxiu en format MP4, AVI o WebM.
- Internet / plataformes digitals. URL, arxiu autoexecutable o enllaç a format PDF.


Inscripció
La presentació de totes les candidatures s’haurà de formalitzar entre el 9 i el 31 de gener de 2020.Es farà en dues fases:
- Primera

S’ha d’emplenar el formulari electrònic de participació, amb les dades del treball i adjuntant una còpia de l’arxiu visual, sonor, periodístic o enllaç a pàgina web, a més de qualsevol altra documentació que es consideri adient. En el cas dels treballs que optin a la categoria de promoció de la investigació periodística, s’ha de lliurar una sinopsi del projecte i documentació suficient que n’avali la viabilitat.

La butlleta d’inscripció ha d’incloure l’autorització per a la reproducció o difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, i el compromís de fer públic en els seus canals d’informació que han estat guardonats amb els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona. L’autorització ha d’anar signada pels autors o les autores i, si escau, per la direcció del mitjà de comunicació que hagi publicat o emès la peça.
- Segona

La butlleta d’inscripció generada des del formulari, juntament amb la documentació requerida, ha de registrar-se a l’Ajuntament de Barcelona. Aquest procediment es pot fer per via telemàtica a través del portal de tràmits, o bé presencialment a qualsevol de les seus del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona en un sobre o una carpeta que especifiqui el següent: Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Departament de Participació Social, "Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona", i cal indicar a quina categoria del premi s’opta.

Per poder fer el registre en línia cal disposar d’un certificat digital.

En el cas de registre presencial, es pot fer a qualsevol OAC de la ciutat.

En el cas de les publicacions en paper, també cal aportar una còpia de la publicació al Registre General, juntament amb la butlleta d’inscripció.

Us recomanem que prepareu les vostres candidatures amb el temps suficient per poder fer aquests tràmits. Les candidatures que no estiguin correctament registrades el 31 de gener no seran vàlides.


.

.

Developer