..... Inici | Ràdio | Recerca

Epistemologíes Indígenes i Imaginació Artística | Conferència Internacional | Barcelona

by 14:10 0 comentaris

Epistemologíes Indígenes i Imaginació Artística
Conferencia Internacional

24-25 d'octubre del 2019
Barcelona, Catalunya

Els coneixements centrats en els indígenes es reconeixen cada vegada més com una veu urgent en els debats mundials sobre recursos naturals, sostenibilitat, patrimoni, governança, representació i justícia social. Atesa la situació mundial actual, en la qual la migració, la pobresa, la discriminació i altres forces socials es veuen agreujades per desastres naturals i el canvi climàtic antropogènic, les epistemologies indígenes s'han convertit en una alternativa per repensar el que Arjun Appadurai ha denominat una "política emancipadora" que podria abordar les asimetries en la distribució de recursos, capital i poder en un paisatge global clarament desestabilitzant. 

Com es pot convertir una posició de marginalitat en un espai de poder en el nostre món contemporani? Una possibilitat que sembla encara més rellevant avui quan contemplem el ressorgiment ampli de les societats indígenes en múltiples regions i fòrums. Com afronten les reivindicacions autòctones sobre l'autorepresentació i la producció cultural a les actuals formes hegemòniques occidentals de pertànyer i mirar el món? Vist a través de l’objectiu d’un procés de descolonització encara inacabat, en el qual l’activitat i l’enteniment d’un indígena es fa a través de diferents plataformes socials, polítiques i estètiques, els agents i activistes artístics indígenes contemporanis comparteixen agendes complexes i sovint contradictòries que assenyalen punts potencials de tensió i resistència en l’escenari global actual.

La Primera Conferència Internacional "Epistemologies Indígenes i Imaginació Artística" pretén abordar la recent inclusió del "pensament indígena" en el món de l'art global, buscant crear vincles entre coneixements no occidentals, epistemologies indígenes i la imaginació artística, desplegant un enfocament que Rosi Braidotti designa "humanisme indígena no occidental" o "sistemes de coneixement indígena". En el marc d’una humanitat crítica que aborda el nostre paisatge posthumà actual, Braidotti planteja una sèrie de preguntes que es fan ressò del nostre objectiu d’enllaçar les teories postcolonials, les humanitats ambientals i les epistemologies indígenes: què fem davant el fet que hi hagi pocs patrons institucionals al voltant les humanitats feministes / queer / migrants / pobres / descolonials / diaspòries? 

Quines són les implicacions reals d'aquestes desterritorialitzacions tant pel subjecte coneixedor posthumà com per la seva pràctica disciplinària? Com podem negociar la confluència paradoxal que tensa una certa fagocitació d’un "altre" epistemologia per l’acadèmia (occidental) i la voluntat –o necessitat- d’algunes comunitats de guanyar terreny en l’esfera social per tal que les seves demandes siguin visibles? Aquestes són algunes de les preguntes centrals que volem debatre mitjançant una postura transdisciplinària en el que podríem anomenar el camp rizomàtic de la producció de coneixement contemporani.

Equipament organitzador:

Direcció: Anna Maria Guasch (UB)
Co-adreça: Nasheli Jiménez del Val (AGI)
Coordinació: Juan Vicente Aliaga, Christian Alonso, Julia Ramírez Blanco, Pablo Santa Olalla

Organitzat per: 

Facultat de Geografia i Història, Departament d'Història de l'Art, Universitat de Barcelona, ​​MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, ​​Conferència organitzada en el marc del Projecte R + D «Cartografia crítica de l'art i la visualitat en l'era global. Part III »(I + D MICINN: HAR2016-75100-P). Ministeri d’Economia i Competitivitat. Grup de Recerca GRC: Art, Globalització, Interculturalitat AGI / ART II (2017 SGR 577), Generalitat de Catalunya.

Entitats Col·laboradores: 

MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Comitè Científic:

Anna Maria Guasch, Universitat de Barcelona
Nasheli Jiménez del Val, art, globalització, interculturalitat
Belén Saéz de Ibarra, director del Museu d'Art de la Universitat Nacional de Colòmbia
Katya García Anton, directora de l'Oficina d'Art Contemporani de Noruega
Kantuta Quirós i Aliocha Imhoff, le peuple qui manque Platform Curatorial
Juan Vicente Aliaga, Universitat Politècnica de València
Julia Ramírez Blanco, Universitat de Barcelona
Christian Alonso, Universitat de Barcelona
Pablo Santa Olalla, Universitat de Barcelona

Programa:
Panel 1: Indigenism(s) / Indigeneity: A Conceptual Genealogy of “The Indigenous”
Keynote Speaker: Nasheli Jiménez del Val (Art, Globalization, Interculturality)
Moderator: Julia Ramírez Blanco (Universitat de Barcelona)

Panel 2: Curating [INSERT PREPOSITIONS HERE] Indigenous Cultures
Keynote Speakers: Katya García Anton (Director of the Office for Contemporary Art Norway, OCA) and Ándre Somby (Writer and Sámi Yoiker)
Moderator: Pablo Santa Olalla (Universitat de Barcelona)

Panel 3: The Political Cosmogony of the Jungle
Keynote Speaker: María Belén Saéz de Ibarra (Director of Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia)
Moderators: Juan Vicente Aliaga (Universitat Politècnica de València) and Anna Maria Guasch (Universitat de Barcelona)

Panel 4: Encounters among Ethics, Aesthetics and Epistemologies
Keynote Speakers: le peuple qui manque (Kantuta Quirós and Aliocha Imhoff)
Moderator: Christian Alonso (Universitat de Barcelona)


.

.

Developer