..... Inici | Ràdio | Recerca

Grup de Recerca en Educació Intercultural -GREDI- UB

by 18:21 0 comentaris


El Grup de Recerca en Educació Intercultural -GREDI- va sorgir l'any 1992 en la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona amb el tema central d'Educació intercultural com a eix vertebrador dels nostres treballs. En el transcurs d'aquests anys, els resultats de les nostres recerques així com la pròpia evolució conceptual de l'educació intercultural, ens han portat a aprofundir en temàtiques que han anat evolucionant, sent en l'actualitat prioritàries les següents línies de recerca: Interculturalitat i cohesió social, Participació, Gènere i Metodologies i epistemologies per a la recerca transformadora.
 Més informació aquí.


(Cast.) El Grupo de Investigación en Educación Intercultural -GREDI- surgió en el año 1992 en la Facultad de Pedagogia de la Universitat de Barcelona con el tema central de Educación intercultural como eje vertebrador de nuestros trabajos. En el transcurso de estos años, los resultados de nuestras investigaciones así como la propia evolución conceptual de la educación intercultural, nos han llevado a profundizar en temáticas que han ido evolucionando, siendo en la actualidad prioritarias las siguientes líneas de investigación: Interculturalidad y cohesión social, Participación, Género y Metodologías y epistemologías para la investigación transformadora.
Más información aquí.

#cultura #educació #interreligió #dretsdelspoblas  #Catalunya #migració   

DSAN

Developer