..... Inici | Ràdio | Recerca

Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural al Mediterrani

by 17:58 0 comentaris


Formada per acord entre l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura i la Universitat Rovira i Virgili té la finalitat de fomentar un sistema integrat d'activitats de recerca, formació, informació i documentació en el camp del diàleg intercultural i interreligiós del Mediterrani.

És alhora, un instrument per a facilitar la col·laboració i la cooperació acadèmica internacional en l'àmbit de la recerca científica. A més, estimula la comunicació amb la societat civil, amb instruments com les tecnologies de la informació i de la comunicació, recursos audiovisuals (en particular cinematografia documental) i altres mitjans que pretenen afavorir el diàleg i la construcció de la pau.


Formada por acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Universitat Rovira i Virgili tiene la finalidad de fomentar un sistema integrado de actividades de investigación, formación, información y documentación en el campo del diálogo intercultural y interreligioso del Mediterráneo.

Es a la vez, un instrumento para facilitar la colaboración y la cooperación académica internacional en el ámbito de la investigación científica. Además, estimula la comunicación con la sociedad civil, con instrumentos como las tecnologías de la información y de la comunicación, recursos audiovisuales (en particular cinematografía documental) y otros medios que pretenden favorecer el diálogo y la construcción de la paz.

DSAN

Developer