..... Inici | Ràdio | Recerca

Presentem el mètode TC WAWJDM! per a l'aprenentatge de l'amazic a Catalunya | Dijous 17 de gener de 2019, 18.00h

by 17:03 0 comentaris


Benvolguda, benvolgut,

L’alumnat que cursa a Catalunya l’assignatura de llengua i cultura amaziga disposa a partir d’aquest principi de 2019 de les primeres unitats didàctiques d’un nou mètode per a l’aprenentatge d’aquesta llengua, fruit de la col·laboració entre el CIEMEN i la Casa Amaziga de Catalunya. Aquest dijous 17 de gener, a les 18 hores, es presenten les sis primeres unitats del mètode “ⵜⵛ ⵡⴰⵡⵊⴹⵎ !” (“tc wawjḍm!”), que es podran descarregar lliurement des dels webs del CIEMEN i de la Casa Amaziga de Catalunya. La publicació del mètode cobreix una mancança pedagògica que patien, fins ara, les aules de llengua amaziga al país.

El contingut de les unitats ha estat elaborat per un equip coordinat per Carles Múrcia, professor de la Universitat de Barcelona, doctor en Filologia Clàssica i coautor, amb Salem Zenia, del Diccionari català-amazic / amazic-català, i Aziz Baha, Abdellah Ihmadi i Mohamed Kaddoumi, professors de les classes de llengua i cultura amaziga de l’ensenyament públic català.

La dissenyadora Mireia Luna, de l’estudi de disseny Natural, ha estat l’encarregada de donar forma a les unitats.

El mètode “tc wawjḍm!” està completament escrit en llengua amaziga, en la variant estàndard del diasistema septentrional, al qual pertanyen els diferents dialectes parlats pel col·lectiu amazic de Catalunya. Cada unitat es destina a un tema específic i inclou un diàleg, preguntes de comprensió, nocions gramaticals concises, exercicis i una activitat complementària, amb suports visuals i sonors.

Les unitats es presenten acompanyades d’una guia didàctica en català i en francès —que també es podrà descarregar lliurement, com les unitats— orientada als formadors però també a aquelles persones que vulguin emprar les unitats com a mètode d’autoaprenentatge: la guia incorpora explicacions, aclariments i remissions al compendi gramatical amazic disponible al web Amazic.cat, així com les solucions dels exercicis de les unitats.

Després de la publicació de les unitats 1 a la 6, s’han començat a elaborar les unitats 7 a la 12, la finalització de les quals es preveu per a aquest mateix any per tal de començar a ser introduïdes a les aules al curs 2019-2020.

Col·laboració entre el CIEMEN i la Casa Amaziga de Catalunya

El mètode “tc wawjḍm!” forma part d’un projecte del CIEMEN de suport als drets col·lectius dels pobles i drets de les dones, que s’executa des de 2015 i que inclou tot un seguit d’activitats que podeu consultar clicant en aquest enllaç http://www.ciemen.cat/projectes/coneixement/epd-sobre-drets-dels-pobles-i-drets-de-les-dones/. Les unitats compten amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Diverses de les accions del projecte estan organitzades i executades conjuntament pel CIEMEN i la Casa Amaziga de Catalunya, entre les quals un curs de capacitació de formadors en llengua amaziga (2018), el cicle “Tamazga a les dues riberes de la Mediterrània” (2018-2019) i, evidentment, les unitats “tc wawjḍm!”.

L’objectiu de la col·laboració és visibilitzar el col·lectiu amazic de Catalunya i contribuir a empoderar-lo amb eines i mecanismes que afavoreixin l’exercici dels seus drets, particularment els lingüístics i culturals.
Recordeu:

Acte: Presentació de les sis primeres unitats de "tc wawjdm!".
Dia: dijous 17 de gener de 2019.
Hora: 18.00 h.
Lloc: aula 0.1 de l'Edifici Carner de la Universitat de Barcelona (c/ Aribau, 2, Barcelona).

Castellà

Queridas y queridos,

El alumnado que cursa en Cataluña la asignatura de lengua y cultura amaziga dispone a partir de este principio de 2019 de las primeras unidades didácticas de un nuevo método para el aprendizaje de esta lengua, fruto de la colaboración entre el CIEMEN y la Casa Amaziga de Cataluña. Este jueves 17 de enero, a las 18 horas, se presentan las seis primeras unidades del método “ⵜⵛ ⵡⴰⵡⵊⴹⵎ !” (“tc wawjḍm!”), que se podrán descargar libremente desde los webs del CIEMEN y de la Casa Amaziga de Cataluña. La publicación del método cubre una carencia pedagógica que sufrían, hasta ahora, las aulas de lengua amaziga en el país.

El contenido de las unidades ha sido elaborado por un equipo coordinado por Carles Murcia, profesor de la Universitat de Barcelona, doctor en Filología Clásica y coautor, con Salem Zenia, del Diccionario catalán-amazic / amazic-catalán, y Aziz Baha, Abdellah Ihmadi y Mohamed Kaddoumi, profesores de las clases de lengua y cultura amaziga de la enseñanza pública catalana.

La diseñadora Mireia Luna, del estudio de diseño Natural, ha sido la encargada de dar forma a las unidades.

El método “tc wawjḍm!” está completamente escrito en lengua amaziga, en la variante estándar del diasistema septentrional, al cual pertenecen los diferentes dialectos hablados por el colectivo amazic de Cataluña. Cada unidad se destina a un tema específico e incluye un diálogo, preguntas de comprensión, nociones gramaticales concisas, ejercicios y una actividad complementaria, con apoyos visuales y sonoros.

Las unidades se presentan acompañadas de una guía didáctica en catalán y en francés —que también se podrá descargar libremente, como las unidades— orientada a los formadores pero también a aquellas personas que quieran emplear las unidades como método de autoaprendizaje: la guía incorpora explicaciones, aclaraciones y remisiones al compendio gramatical amazic disponible en el web Amazic.cat, así como las soluciones de los ejercicios de las unidades.

Después de la publicación de las unidades 1 a la 6, se han empezado a elaborar las unidades 7 a la 12, la finalización de las cuales se prevé para este mismo año para empezar a ser introducidas en las aulas al curso 2019-2020.

Colaboración entre el CIEMEN y la Casa Amaziga de Cataluña

El método “tc wawjḍm!” forma parte de un proyecto del CIEMEN de apoyo a los derechos colectivos de los pueblos y derechos de las mujeres, que se ejecuta desde 2015 y que incluye toda una serie de actividades que podéis consultar clicando en este enlace http://www.ciemen.cat/projectes/coneixement/epd-sobre-drets-dels-pobles-i-drets-de-les-dones/. Las unidades cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña.

Diversas de las acciones del proyecto están organizadas y ejecutadas conjuntamente por el CIEMEN y la Casa Amaziga de Cataluña, entre las cuales un curso de capacitación de formadores en lengua amaziga (2018), el ciclo “Tamazga a las dos riberas del Mediterráneo” (2018-2019) y, evidentemente, las unidades “tc wawjḍm!”.

El objetivo de la colaboración es visibilizar el colectivo amazic de Cataluña y contribuir a empoderarlo con aperos y mecanismos que favorezcan el ejercicio de sus derechos, particularmente los lingüísticos y culturales.

Recordáis:

Acto: Presentación de las seis primeras unidades de "tc wawjdm!".
Día: jueves 17 de enero de 2019.
Hora: 18.00 h.
Lugar: aula 0.1 del Edificio Carnero de la Universitat de Barcelona (c/ Aribau, 2, Barcelona).

#llengüeamaziga #cultura #educació #migracio #áfrica #cultura

DSAN

Developer