..... Inici | Ràdio | Recerca

Exposició “Kosmos Panikkar”, un dels últims actes commemoratius del filòsof | Pot visitar-se fins al 3 de febrer del 2019

by 20:02 0 comentaris


Aquesta és una de les activitats programades amb motiu de l’Any Panikkar, la commemoració del centenari del naixement del filòsof que han impulsat la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb Ignasi Moreta com a comissari.

Xavier Serra Narciso i també el mateix Ignasi Moreta comissarien l’exposició, organitzada per la Institució de les Lletres Catalanes i el Palau Robert, que es pot visitar fins al 3 de febrer d’aquest any.

L’exposició explora l’univers de Panikkar per difondre i debatre entre la ciutadania, amb un discurs pedagògic i creatiu, l’obra excepcional i poc coneguda d’un filòsof que ha aprofundit en temes com ara la interculturalitat, el diàleg interreligiós i l’espiritualitat.
Panikkar és, al costat de Ramon Llull, una de les figures més rellevants que ha donat el pensament català al món. Les reflexions de Panikkar sobre el diàleg intercultural i interreligiós contribueixen de manera decisiva a l’entesa i la comprensió entre persones que pertanyen a cosmovisions diferents, motiu pel qual afavorir la lectura de Panikkar és també afavorir la cohesió social.

Un dels llibres fonamentals de Panikkar és La realitat cosmoteàndrica. En aquest llibre, Panikkar diu que la realitat té tres dimensions: la còsmica (naturalesa), la humana (ésser humà) i la divina (Déu). Cap d’aquestes dimensions és superior a l’altra, i en cada fragment de realitat és possible trobar-hi les tres dimensions.

L’exposició s’articula en aquests tres àmbits: Kosmos, Anthropos i Theos, és a dir, la dimensió còsmica, la humana i la divina. Cal destacar que el tercer àmbit acull una sala de meditació en la qual el visitant que ho desitgi pot descalçar-se i seure a terra en silenci.


Pots visitar-se fins al 3 de febrer del 2018 en el Palau Robert

Castellà

Esta es una de las actividades programadas con motivo del Año Panikkar, la conmemoración del centenario del nacimiento del filósofo, que han impulsado la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, con Ignasi Moreta como comisario.

Xavier Serra Narciso y también el mismo Ignasi Moreta realizarán la exposición, organizada por la Institución de las Letras Catalanas y el Palau Robert, que se puede visitar hasta el 3 de febrero de este año.

La exposición explora el universo de Panikkar para difundir y debatir entre la ciudadanía, con un discurso pedagógico y creativo, la obra excepcional y poco conocida de un filósofo que ha profundizado en temas como por ejemplo la interculturalidad, el diálogo interreligioso y la espiritualidad.

Panikkar es, junto a Ramon Llull, una de las figuras más relevantes que ha dado el pensamiento catalán al mundo. Las reflexiones de Panikkar sobre el diálogo intercultural e interreligioso contribuyen de manera decisiva al entendimiento y la comprensión entre personas que pertenecen a cosmovisiones diferentes, motivo por el cual favorecer la lectura de Panikkar es también favorecer la cohesión social.

Uno de los libros fundamentales de Panikkar es La realidad cosmoteàndrica. En este libro, Panikkar dice que la realidad tiene tres dimensiones: la cósmica (naturaleza), la humana (ser humano) y la divina (Dios). Jefa de estas dimensiones es superior a la otra, y en cada fragmento de realidad es posible encontrar las tres dimensiones.

La exposición se articula en estos tres ámbitos: Kosmos, Anthropos y Theos, es decir, la dimensión cósmica, la humana y la divina. Hay que destacar que el tercer ámbito acoge una sala de meditación en la cual el visitante que lo desee puede descalzarse y sentarse en la tierra en silencio.


Puede visitarse hasta el 3 de febrero del 2018 en el Palau Robert

Tomado de:  http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/exposicio-kosmos-panikkar-un-dels-ultims-actes-commemoratius-del-filosof

#Interculturalidad #Panikkar #Exposición #Filosofía #Barcelona #Institutodeletrascatalanas #Palaurobert

DSAN

Developer