..... Inici | Ràdio | Recerca

UMBRAL | 13 intervencions al metro de Barcelona | Fins el 6 de febrer

by 18:16 0 comentaris

13 INTERVENCIONS AL METRO | UMBRAL

Del 10 de desembre de 2018 al 6 de febrer de 2019

Un projecte artístic i social, un espai de reflexió al voltant del fenomen de la migració i el racisme.

Umbral reflexiona sobre el fenomen de la migració, característica de qualsevol societat contemporània i futura. En recull les diverses realitats a través de la mirada de deu artistes i tres projectes associatius situats al metro. S’insisteix en la necessitat de crear noves estructures des de les quals pensar i integrar el flux de persones que han de deixar les seves cases i emigrar a altres latituds. Una decisió que, en alguns casos, és qüestió de supervivència. Oferim un espai de reflexió i comprensió al voltant de la situació de desigualtat en la qual es troben milions de persones. Umbral pretén apropar una problemàtica comuna a la ciutadania, buscant que assumeixin la seva responsabilitat, independentment del seu origen, cultura, edat o sexe.

Imma Prieto: Comissària de l’exposició

Què és Umbral?

Tretze estacions del metro de la ciutat es converteixen en el llenç de tretze intervencions artístiques: deu signades per artistes internacionals i locals, i tres relacionades amb projectes d’entitats socials. La temàtica comuna és una reflexió al voltant dels drets humans, la immigració, el refugi, la integració i el racisme.

Avui, les migracions i els fluxos de persones refugiades són una condició inherent de qualsevol societat contemporània. La realitat ens obliga a pensar-hi des de la convicció que totes les persones hem de viure en un territori que ens garanteixi els drets.

El projecte expositiu “Umbral” neix a l’espai urbà, en el si de la ciutat. Brolla de la immensitat de la Mediterrània i ha de ser un altaveu per a les persones que arriben a la recerca d’un món millor, i un homenatge a les que intenten canviar de vida sense sort. El projecte porta un missatge que desperta consciències a fi d’apropar a la ciutadania un problema comú i de generar empatia entre els grups de persones sense mirar l’origen, la cultura, l’edat o el sexe.

Liminaris, lumen, lumbre

El concepte d’umbral —llindar, en català— ens situa en un lloc intermedi entre la persona que arriba a un país aliè i la persona que hi viu de manera regular, un espai des del qual prenem consciència de la manca de recursos, d’ajuts i d’estructures amb la qual es troben les persones desplaçades. Situar-nos en aquest llindar ens ajuda a percebre la manca de sensibilització general envers les persones que hi arriben, però també ens col·loca un pas endavant, amb la predisposició de veure la realitat i de pensar en la diàspora com en la conseqüència d’unes societats desequilibrades on no es respecten els drets humans.

Umbral és un mot d’origen llatí que designa tres idees que fonamenten el moviment que es genera des de dins. D’una banda, ens indica un límit o frontera (liminaris), quelcom inevitable i necessari, atès que una frontera estableix el límit entre un territori propi i un d’aliè. És l’exclusió d’un subjecte que ha arribat a un espai que l’expulsa. D’altra banda, fa referencia a la llum (lumen), una llum que trobem en la voluntat que volem mostrar des d’“Umbral”: il·luminar el conflicte, fer-lo visible. Finalment, hi ha la idea de la llar (com en el castellà lumbre o ‘llar de foc’), des de la qual reclamem l’espai de lluita comú per reivindicar no tan sols la necessitat de tenir una llar per viure sinó que aquest espai sigui d’acollida i esdevingui un territori habitable.

“Umbral” s’emmarca dins la conferència internacional “Cities for Rights”, organitzada per l’Àrea de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona i celebrada amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Internacional dels Drets Humans els dies 10 i 11 de desembre de 2018.

Ho organitza: Ajuntament de Barcelona
Hi col·labora: Transports Metropolitans de Barcelona, La Virreina Centre de la Imatge
Conceptualització i comissariat: Imma Prieto
Concepte creatiu i disseny: Hermanos Berenguer
Direcció, edició i coordinació de la publicació: José Luis Corazón Ardura
Coordinació i producció de l’exposició: Maike Moncayo i Blanca del Río

© de les obres reproduïdes, els autors.
© dels textos reproduïts, els autors.
© Javier Pérez Andújar, El Periódico.

Els articles de col·laboració expressen l’opinió dels seus autors, que no necessàriament comparteixen les persones responsables de la publicació.

Volem agrair i subratllar la contribució destacada de totes les persones i institucions involucrades en la configuració d’Umbral.

  

#exposicions #cultura #fotografia #interculturalitat #dretshumans #dretsdelspobles #migrants #racisme #feminisme #barcelona #catalunya #agenda

TRTRT

Developer