..... Inici | Ràdio | Recerca

3er Aniversari Sindicat de Venedors Ambulants | 17 nov.

by 12:54 0 comentaris
El Sindicat Popular de venedors ambulants de Barcelona celebra el seu tercer aniversari amb una jornada solidària plena d'activitats. Després de tres anys de lluita per visibilitzar la seva situació i aconseguir drets farem balanç conjuntament.

17.30h Taula Rodona: Fronteres, vides, drets. Tres anys de lluita mantera. Amb: Carlos Del Clos i Rosa Sánchez (Espacio Migrante) | Jesús Rodríguez (La Directa) Blanca Garcés (CIDOB) | Victoria Canalla (Tras la manta) Cristian Palazzi (Playgorund) | Natalia Caicedo (Sindicat de venedors ambulants) Maria Dantas (UCFR) | Modera: Lamine Sarr

20h
Invisibles + Khalifa kha i Afriklando + Showcase Green Valley Acúsitc
Lloc:
Ateneu Popular 9 Barris
C/ Portlligat 11-15,
08042 Barcelona, Catalunya

Entrada: 5€


El Sindicato Popular de vendedores ambulantes de Barcelona celebra su tercer aniversario con una jornada solidaria llena de actividades. Después de tres años de lucha por visibilizar su situación y conseguir derechos haremos balance conjuntamente.

17.30h Mesa Redonda: Fronteras, vidas, derechos. Tres años de lucha mantera. Con: Carlos De Clos y Rosa Sánchez (Espacio Migrante) | Jesús Rodríguez (La Directa) Blanca Garcés (CIDOB) | Victoria Canalla (Tras la manta) Cristian Palazzi (Playgorund) | Natalia Caicedo (Sindicado de vendedores ambulantes) Maria Dantas (UCFR) | Modera: Lamine Sarr

20h / 5€:
Invisibles + Khalifa kha y Afriklando + Showcase Green Valley Acúsitc
Lugar:

Ateneu Popular 9 Barris
C/ Portlligat 11-15,
08042 Barcelona, Catalunya

Entrada: 5€


#Agenda  #Vídeos #Dretshumans #Refugiats #Migració #África #discriminacio #migracio #barcelona #catalunya #interculturalitat


DSAN

Developer