..... Inici | Ràdio | Recerca

Els bons resultats consoliden la Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació

by 15:54 0 comentaris


Durant els dos darrers cursos lectius, el programa Xarxa d'Escoles Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació ha treballat en onze centres per prevenir i desmuntar a l’aula els prejudicis, les falses creences i els estereotips envers les diversitats. Aquesta prova pilot, avaluada per un equip de la Universitat de Barcelona, ha presentat els primers resultats, que han estat d'èxit i que refermen la voluntat d’incorporar progressivament més centres educatius al programa.

Segons ha explicat la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez: “El programa implica treballar des d’una perspectiva transformadora i preventiva.” La metodologia consisteix a dotar de recursos i eines el professorat per poder detectar i resoldre a les aules discriminacions entre l’alumnat per raó de sexe, gènere, opció sexual, identitat ètnica i cultural o diversitat funcional.

Els resultats de la prova pilot mostren que en l’educació primària es manifesten canvis positius davant la diversitat sexual, afectivosexual i de gènere, així com un augment de l’empatia vers l’altre. L’alumnat també és més conscient de la violència quotidiana, especialment la violència física, verbal, relacional i sexual.

Per que fa als cursos de secundària, els canvis més significatius se centren en la percepció positiva de la diversitat sexual, sobretot respecte a les lesbianes, els gais i els transsexuals. També hi ha un increment important a l’hora de detectar la violència quotidiana, sexual, física, verbal i cibernètica i, d’altra banda, l’abús en la parella.

Pérez ha destacat: “Hem treballat molt amb el professorat, que era el grup diana del programa. L’objectiu era que trobessin els propis prejudicis i estereotips com a pas previ per poder detectar-los quan apareixen a l’aula.” Tal com confirmen els primers resultats, el canvi d’actitud del professorat té repercussions en l’alumnat. Per això, s’ha proporcionat al personal docent materials pedagògics en el marc de reunions presencials.

Aquesta fase pilot del programa s’ha impulsat des de la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, amb la participació del Consorci d’Educació de Barcelona.


#dona #discriminacio #lgtbi #noticies #barcelona #catalunya #educacio #estereotips #diversitat

OBS

Developer