..... Inici | Ràdio | Recerca

Sabadell impulsa el projecte Teixint la convivència: Xarxa Antirumors de Sabadell amb l’objectiu de combatre els rumors, els tòpics i estereotips negatius

by 9:30 0 comentaris
Sabadell impulsa el projecte Teixint la convivència: Xarxa Antirumors de Sabadell amb l’objectiu de combatre els rumors, els tòpics i estereotips negatius que circulen vers diferents col·lectius a la ciutat, un dels objectius previstos al Pla Director 2011-2015 de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

Joan Carles Sánchez, alcalde de Sabadell ha explicat en la roda de premsa d’aquest matí que “els rumors comencen quan s’acusa del baix rendiment acadèmic al nombre d’immigrants a les escoles, en comptes de veure els veritables factors que són la pobresa i l’economia. Els rumors també poden començar des de d’alt i són germans dels prejudicis. Ataquen als col·lectius més febles i ho fan amb un discurs fals. A casa nostra també hi ha molts rumors com ara que les persones immigrants reben més ajudes. Tot això no té cap validesa, i s’ha de poder combatre i donar una resposta real i crear una xarxa de persones i entitats que col·laborin contra els rumors”.

Quim Carné, regidor Drets Civils i Ciutadania, ha comentat que “cal atacar tot allò que no facilita la convivència com ara la xenofòbia i el racisme. Hem de ser responsables d’aquesta lluita perquè sinó seriem corresponsables de la injustícia. Aquest és un projecte pilot, del Consell d’Europa, amb 13 ciutats europees i Sabadell és l’única ciutat de l’Estat que hi participa juntament amb Bilbao i Barcelona”

Finalment, Oriol Civil, agent antirumor i amb llarga experiència a l’SCAI, ha declarat que “Fa 224 anys, a l’assemblea francesa es va dir que la ignorància, l’oblit i el menyspreu són les principals fonts de les desgràcies públiques. Europa necessita immigrants i hem d’evitar el risc de construir guetos. Tothom ha de ser estimat i respectat amb independència de les característiques pròpies i això cal ficar-ho tant al cap com el cor de les persones, encara que sigui difícil”.

La detecció d’aquests rumors així com de l’argumentari que els sustenta esdevé una tasca necessària a fi de combatre falses afirmacions i d’evitar la legitimació de certes actituds discriminatòries i racistes envers determinats col·lectius que acaben dificultant la normalitat en la interacció i convivència a la nostra societat.

Dins un context de dificultats econòmiques com l’actual on s’adopten polítiques públiques d’austeritat, la conseqüència social és l’augment de la competència pels recursos públics i la tensió social. Proliferant, més que mai, aquests falsos rumors, fent perillar els fils que han anat teixint la convivència entre la ciutadania diversa que conviu a la nostra ciutat.

És dins d’aquest context en el qual es fa necessari adoptar una actitud proactiva per poder fer-los front, detectant-los i contrarestant-los amb informació veraç i objectiva, tot sensibilitzant a la ciutadania i fent-la partícip d’aquesta lluita. I és en aquest context en el qual l’Ajuntament de Sabadell diu: Sabadell no t’enganxis als rumors.

El projecte vol fer front als:

- Prejudicis: les actituds hostils i desconfiades a algunes persones que pertanyen a un col·lectiu simplement per la pertinença a aquest col·lectiu. Els prejudicis van relacionats amb els sentiments i les emocions per això no es poden combatre només des d’estratègies acadèmiques.

- Estereotips: atribucions generalitzades de determinades característiques d’alguns membres d’un grup al seu conjunt. Són creences que ens ajuden a simplificar la realitat i per si mateixos no són ni negatius ni positius.

- Rumors: són declaracions sobre persones, grups o esdeveniments que es difonen d’una persona a una altra sense que se’n demostri la veracitat, i tenen credibilitat no perquè hi hagi proves directes que els sostinguin sinó perquè hi ha molta gent que els creu.

- En aquesta primera fase el projecte Teixint la convivència es centra en els prejudicis, estereotips i rumors envers la població estrangera. Per què?

- En primer lloc perquè a Sabadell tenim estable un 12% (la mitjana de Catalunya és un 15’7%) de població d’origen estranger i molts més ciutadans nacionalitzats o fills dels estrangers que tenen la nacionalitat espanyola però que tenen un color diferent de la majoria, una família d’origen diferent, uns costums propis, parlen altres llengües o professen diferents religions. I aquesta diversitat d’orígens és propícia als prejudicis, estereotips i rumors que malmeten un entorn favorable a la bona convivència intercultural i poden ser el germen del racisme i la discriminació.

- Els rumors són un dels canals més potents de difusió i consolidació d’aquests prejudicis i estereotips, reforçant actituds hostils envers la diversitat cultural.

- En segon lloc per oportunitat, perquè el projecte Xarxa Antirumors en relació a la població estrangera forma part de l’estratègia global “Estratègia antirumors per a prevenir el racisme” que es du a terme conjuntament a les ciutats de Getxo, Tenerife, Fuenlabrada i Sabadell, i que és impulsat per la Red Española de Ciudades Interculturales a la que Sabadell pertany. Es tracta d’un projecte pilot, cofinançat per la Unió Europea que compta amb la col·laboració de la Open Society Foundations i que té com a precedent l’experiència prèvia de la xarxa antirumors de la ciutat de Barcelona.

El projecte, que ara s’està desenvolupant, és fruit d’una diagnosi prèvia que es va realitzar durant els mesos d’abril a maig d’aquest any on es van detectar (mitjançant entrevistes a representants d’associacions i a informants clau i enquestes a professionals de diferents institucions) rumors en relació a temes com l’ús o abús de les prestacions socials, sanitàries, l’exempció d’impostos a algun col·lectiu concret... i altres falses afirmacions a les quals es pot fer front amb informació veraç i objectiva.

És per això que l’Ajuntament, des de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, seguint un dels objectius del seu pla director “facilitar les eines per a fer front als prejudicis i al rebuig als altres, essent proactius en el combat contra les percepcions...” elabora un contraargumentari basant-se en dades d’informes i estudis que contradiuen aquestes afirmacions i en base a informació proporcionada pels diferents serveis de la ciutat.

Com dèiem, els rumors, els prejudicis i els estereotips impliquen la part més emocional de l’individu i és difícil fer-hi front des de l’academicisme, des de les estadístiques i des de les dades objectives. I sovint els ens públics tenen poca credibilitat per contrarestar aquestes creences que corren de boca a orella. Per tant, l’estratègia antirumors genera una xarxa de ciutadans i ciutadanes als quals se’ls forma com a agents antirumors i són els qui poden contrarestar-los des de la proximitat: el forner, el bar, el camp de futbol o l’escola. 

En aquest moment inicial la primera xarxa d’agents antirumors ha estat constituïda per membres de l’actual Comissió de la Convivència de Sabadell on col·laboren diverses entitats ciutadanes, partits polítics, associacions (d’immigrants, veïnals....) i diferents serveis de l’administració local (policia, oficina de drets civils...). La Comissió de la convivència, que vetlla per la convivència a la ciutat i que és una eina de intervenció en casos d’agressió, discriminació, racisme, homofòbia i xenofòbia, es constitueix com a xarxa impulsora i incentivadora de la participació d’altres ciutadans i entitats al projecte.

El projecte Xarxa Antirumors vers la Població Estrangera a la ciutat de Sabadell s’inicia amb una campanya que té vàries vessants:

a) Sensibilitzar a la ciutadania fent pedagogia a través dels mitjans de comunicació, i en concret amb un programa setmanal a Ràdio Sabadell que anirà abordant cadascun dels rumors més estesos en relació a la població estrangera, essent els protagonistes els membres de la comissió de la convivència que ja són agents antirumors.

b) Elaboració de material audiovisual que serveixi com a recurs per combatre els rumors; la creació de un web antirumors (que ja és actiu www.sabadell.cat/antirumors) i l’ús de les xarxes socials per fer difusió del projecte.

c) Impuls de programes que fomentin els vincles personals i posin en qüestió les percepcions errònies. És el cas delstallers d’“imatges i relats” en els quals, mitjançant la fotografia, s’evidencien les diferències i la diversitat d’identitats i es qüestionen els diferents prejudicis i estereotips; i, el “Rap de la convivència”, que permet als joves reflexionar vers els comportaments intolerants i violents que es produeixen en les interaccions socials i que poden donar lloc actituds discriminatòries, racistes, homòfobes i xenòfobes.

Posteriorment, i a mig termini, el projecte pretén consolidar una estratègia de comunicació i sensibilització contra els estereotips negatius, tòpics i falsos rumors i ampliar la xarxa antirumors implicant a diversos sectors de les entitats i col·lectius diversos a fi de difondre el missatge a tota la ciutadania.

El Consell d’Europa ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Sabadell a fi de poder seguir desenvolupant el projecte durant els propers 18 mesos. Es tracta del projecte Communication for Integration: social networking for diversity (Comunicació per a la Integració: les xarxes socials per a la diversitat), que el Consell implementarà conjuntament amb altres 12 ciutats europees d’Alemanya, Grècia, Irlanda, Polònia, Portugal, Suècia i per part d’ Espanya (Barcelona, Bilbao i Sabadell).

Unknown

Developer