..... Inici | Ràdio | Recerca

El Govern signa un acord amb la província tirolesa de Bolzano-Alto Adige sobre integració social, convivència i diàleg intercultural

by 14:30 0 comentaris
El Govern ha aprovat avui la subscripció d’un acord de col•laboració institucional entre la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament de Benestar Social i Família, i la província tirolesa de Bolzano-Alto Adige sobre integració social, convivència i diàleg intercultural. L’objectiu és programar accions conjuntes, particularment en l’àmbit de les polítiques lingüístiques i culturals. Ambdós territoris comparteixen el fet d’haver rebut, especialment durant l’última dècada, un important nombre de persones immigrades i constitueixen societats amb llengua i cultura pròpies.

Per mitjà d’aquest acord, els dos governs coincideixen a valorar positivament les particularitats sociolingüístiques de cada entorn, ja que poden afavorir una major participació i difondre un sentit de pertinença comuna entre la població d’origen estranger. També aposten per promoure espais de trobada i intercanvi entre persones autòctones i nouvingudes; incentivar la igualtat, els drets civils i socials de les persones; prestigiar la diversitat i eradicar tota forma de discriminació o racisme.

Catalunya i Bolzano-Alto Adige constaten l’interès mutu a enfortir els seus vincles en aquestes matèries, amb una contínua cooperació per al desenvolupament d’estratègies que reforcin la participació i la cohesió social, un constant intercanvi de bones pràctiques i coneixements en relació amb les polítiques d’integració i a la cultura de la convivència, i una major comunicació entre els actors socials per afavorir la col•laboració entre el sector públic i la societat civil.

En concret, ambdues parts es comprometen a dur a terme una sèrie d’accions a desenvolupar des d’ara i fins a finals de 2016: 

- Avaluar l’oportunitat de presentar projectes conjunts en programes i concursos estatals i europeus, amb l’objectiu de cooperar a nivell internacional. 
- Entrar a formar part de las xarxes europees pertinents ja existents, amb l’objectiu de desenvolupar idees i accions en línia amb les polítiques europees sobre inclusió i diàleg intercultural.
- Comparar els seus respectius programes operatius, identificant eventuals objectius comuns en el sentit de la convivència, la integració i les relacions interculturals, per tal d’estructurar la cooperació en la forma adequada i concreta. 
- Considerar i afavorir la participació de les organitzacions no governamentals, de les associacions i de les agrupacions en relació amb temes específics. 
- Promoure una dinàmica contínua de trobada i intercanvi d’informacions i experiències, amb l’objectiu de dialogar i reflexionar conjuntament sobre les polítiques d’integració dels ciutadans i ciutadanes migrants. 
- Promoure l’intercanvi de practicants i estudiants, amb l’objectiu d’afavorir oportunitats de formació respecte al fenomen migratori i la diversitat cultural, així com a l’adquisició de competències interculturals.

Unknown

Developer