..... Inici | Ràdio | Recerca

La integració dels fills i filles de la immigració protagonitza el llibre "Recerca i immigració V" del Departament de Benestar Social i Família

by 14:56 0 comentaris
Els articles de recerca provenen de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida
Un de cada quatre de joves catalans de 15 a 29 anys té nacionalitat estrangera, un 24,7% del conjunt de la població catalana compresa entre aquestes edats
La integració dels fills i filles de la immigració, especialment en l’etapa formativa obligatòria i postobligatòria, protagonitza el llibre “Recerca i immigració V” que s’acaba de publicar al web de la Generalitat de Catalunya. Es tracta del número 9 de la col·lecció Ciutadania i Immigració, editat per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família.
El llibre inclou sis recerques finançades conjuntament pel Departament d’Economia i Coneixement i el Departament de Benestar Social i Família, en base a l’avaluació duta a terme per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), adscrita a la Secretaria d’Universitats i Recerca.
Els continguts aborden l’encaix del jovent d’origen immigrat a Catalunya, especialment en la seva etapa formativa, i també fan incidència en l’acolliment lingüístic o en el paper clau que juguen les famílies immigrades en relació a l’escola. Així mateix, hi ha espai per a bones pràctiques com el Projecte Rossinyol de la Universitat de Girona, que fomenta la mentoria a joves nouvinguts que desconeixen el seu entorn, per fomentar el seu èxit escolar i l’ascensor social.
Segons dades de padró provisionals a gener de 2013, un de cada quatre joves catalans de 15 a 29 anys té nacionalitat estrangera, en concret un 24,7% per cent del conjunt de la població catalana compresa entre aquestes edats. Aquesta xifra, juntament amb la complexitat que caracteritza aquest col·lectiu especialment heterogeni i amb orígens culturals ben diversos, justifica que la integració dels fills i filles de la immigració estrangera sigui un dels principals reptes i objectius de la Generalitat de Catalunya en matèria de gestió del fet migratori.
Amb la publicació d’aquests articles científics el Govern contribueix a la transferència de coneixement i difon propostes d’actuació aplicables a polítiques públiques, que poden posar en pràctica les mateixes administracions en col·laboració amb el teixit social i altres actors, per a facilitar la plena incorporació de la població nouvinguda i els seus descendents a la societat d’acollida.
Els treballs seleccionats són els següents:
- Estudi de les actituds i identitats lingüístiques dels joves xinesos i llatinoamericans a Catalunya i propostes d’actuació educativa. (UPF)
- Quins són els amics dels adolescents immigrants a Catalunya? Quina funció fan en la seva adaptació a la cultura de l’escola? (UAB + UOC)
- Després de l’ESO, què? Eleccions i restriccions en els itineraris acadèmics i laborals de l’alumnat d’origen immigrat. (UAB)
- La mentoria en el camp de les minories ètniques: avaluació del Projecte Rossinyol i presentació d’indicadors susceptibles de ser generalitzats. (UdG)
- Anàlisi de la comunicació família-escola-serveis socioeducatius com a eina per millorar l’èxit escolar. La situació de les famílies migrades a Catalunya: determinació de necessitats i propostes d’actuació. (UB)
- Famílies immigrades i escoles. Dinàmiques de relació a Catalunya. (UdG + UdL)


 

Maria

Developer