..... Inici | Ràdio | Recerca

Presentació de la col·lecció de contes infantils “Tu i Jo, Nosaltres”

by 21:59 0 comentaris

El proper 22 d'abril, a les 18:00h, a la Sala d'Actes de la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya C/Calàbria, 147 (Barcelona),  L’Associació Punt d’Intercanvi, farà la presentació de la nova  col•lecció de contes infantils “Tu i Jo, Nosaltres”.  La presentació estarà a càrrec de Xavier Bosch, Director General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, Miquel Esteve, Comissionat de l'Alcaldia per a la Immigració i l'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona i Montserrat Torres, Coordinadora de projectes de l'Associació Punt d'Intercanvi.

La Col·lecció de contes infantils “Tu i Jo, Nosaltres” està conformada per 5 contes multilingües en 8 idiomes:  català, castellà, romanès, àrab, xinès, wòlof, quítxua i urdú. L’objectiu és proporcionar eines lingüístiques i culturals per a l’acollida, la integració socioeducativa i l’educació en valors.  Esta emmarcat dintre del  Projecte “Educar en la diversitat”, que està adreçat a persones de qualsevol edat, interessades en l’educació en valors i en la interculturalitat, a l'alumnat nouvingut i al professorat que l'ha d'atendre a l'aula d'acollida i a l'aula ordinària, als professionals de l’educació formal i no formal que vulguin promoure els valors de la diversitat mitjançant la interacció, a persones en general interessades en l’aprenentatge de llengües i l’intercanvi de cultures. 

Les competències generals que es treballen en tots els contes són la sensibilitat a favor de la diversitat, l'empatia vers la diferència, el tractament dels prejudicis i dels estereotips amb la finalitat de combatre'ls, la interacció positiva per aconseguir relacions de confiança, coneixement mutu, intercanvi, diàleg i cooperació, el reforç de la cohesió social a través de l’intercanvi entre iguals, el respecte i la tolerància com a camí per arribar a una convivència rica i pacífica i la diversitat com una oportunitat per créixer com a persona i com a societat. A més, cada conte té una guia educativa amb conceptes clau i una proposta d'activitats basades en la metodologia aprenentatge entre iguals i estan avalats per la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció d'Immigració de l'Ajuntament de Barcelona i per UNESCOCAT, Centre UNESCO de Catalunya, i LINGUAPAX.

OBS

Developer