..... Inici | Ràdio | Recerca

La Comunitat Palestina de Calunya en defensa del Català #somescola #wertgonya

by 13:00 0 comentaris
Des de la Comunitat Palestina de Catalunya volem manifestar la nostra
indignació i el més profund rebuig a l'imposició lingüística que
pretén aplicar el Ministre de Cultura del Regne d'Espanya, el senyor
Wert, al poble de Catalunya. L'actitud del Ministre de Cultura
espanyol, així com el de la resta del govern estatal, demostren el més
absolut despreci cap als trets identitaris del poble català i entenem
que persegueix supeditar la identitat catalana a una cultura imposada
i dividir a les persones que vivim a Catalunya.

Com a palestins i com a ciutadans de Catalunya ens sentim doblement
sensibilitzats en la defensa de la identitat de les nacions sense
estat, com és el cas de Catalunya i de Palestina. El català és la
llengua que ens ha acollit, és la llengua autòctona que ens uneix a
tots les persones nouvingudes residents a Catalunya. Volem i
continuarem lluitant perquè el català sigui la llengua comuna, la
llengua pont entre totes les cultures que convivim en aquest racó de
mon.

Com a Comunitat Palestina de Catalunya ja hem escollit i donem ple
suport a la identitat catalana, en contra de l'imposició linguistica i
de qualsevol acte imperialista. Tant de bo si el poble de Catalunya
decideix exercir el seu dret a l'autodeterminació pugui arribar a
assolir la representació (juntament amb Palestina) en el si de les
Nacions Unides, i en aquest cas no com a 'estats observadors' sinó com
a estats de ple dret, que és el que ens pertoca i és de justícia.

Comunitat Palestina de Cataluya.

redacció

Developer