..... Inici | Ràdio | Recerca

Concurs de còmics Antirumors #còmics

by 13:39 0 comentaris

Per a desmuntar rumors i estereotips sobre la immigració, al si de l'empresa  "A la feina, amb bon humor". L'Associació AMIC-UGT, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, convoca el concurs de còmics antirumors "A la feina, amb bon humor!" l'objectiu del qual és fomentar la integració dels treballadors estrangers al si de les empreses i desmuntar els rumors que circulen envers aquest col.lectiu; alhora que serveixi de plataforma de denúncia i sensibilització davant la resta de la societat.

La participació és gratuïta i oberta a totes les persones treballadores i delegats sindicals de la ciutat de Barcelona. El termini de recepció de les obres finalitza el 30 de desembre de 2012. Les bases del concurs i els premis per als còmics guanyadors els podeu consultar al tríptic i al cartell que adjuntem en aquest missatge.

Les bases del concurs: http://amicacollida.wordpress.com/2012/10/30/concurs-de-comics-per-a-desmuntar-rumors-i-estereotips-sobre-la-immigracio-al-si-de-lempresa-a-la-feina-amb-bon-humor/

Bases de participació del concurs

1.– L'Associació AMIC amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, convoca el concurs de còmics "A la feina, amb bon humor!" que té per objectiu fomentar la integració dels treballadors estrangers al si de les empreses i desmuntar els rumors que circulen envers aquest col·lectiu, alhora que serveixi de plataforma de denúncia i sensibilització davant la resta de la societat.

2.- La participació és gratuïta i oberta a totes les persones treballadores de la ciutat de Barcelona.

3.– Premis

a) Primer premi, còmic guanyador: 200€

b) Segon premi: 100€

c) Les millors obres (amb els noms del seus autors) es presentaran a través d'una exposició itinerant arreu de Catalunya.

 4.- Tots els participants cedeixen a l'organització del concurs, de forma gratuïta, els drets d'exhibició de les seves obres. L'organització podrà fer ús de les obres, sempre dintre dels seus fins socials.

5- No s'admetran a concurs treballs amb clara intenció publicitària de marques, productes, associacions i empreses, així com els que tinguin una intencionalitat evident de perjudicar a tercers o s'incompleixi el dret de la intimitat de les persones i a la pròpia imatge, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

 6.- L'organització declina tota responsabilitat que pugui derivar-se respecte a la tira còmica i al seu contingut.

Bases específiques

1. Cada participant podrà presentar un rumor en format còmic (mida 29,7 cm x 42 cm), en color, sempre que compleixin tots els requisits establerts en aquestes bases.

2. Les obres han de ser originals i inèdites, i el text del còmic ha d'estar escrit en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.

 3.- Cal fer arribar els còmics fins al 30 de desembre de 2012, de manera presencial o per correu postal a: AMIC-UGT de Catalunya, Rambla Santa Mònica, 10. 08002 Barcelona.

4.- Cal adjuntar les dades següents: títol del rumor, nom i cognoms dels autors, any de naixement, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, adreça postal i empresa.

 5.- El jurat estarà format per un caricaturista amb àmplia experiència i de reconegut prestigi, el secretari general de la UGT de Catalunya i la presidenta de l'AMIC.

 6.- L'AMIC-UGT de Catalunya farà públics els noms dels autors dels còmics guanyadors a través de la seva web i, també, ho notificarà per correu electrònic i/o telèfon als participants.

Les persones guanyadores podran participar en els actes de presentació de l'exposició itinerant, si així ho desitgen.

ELS RUMORS I ESTEREOTIPS ENTORN DE LA  IMMIGRACIÓ

A la nostra societat, en els darrers temps, es donen circumstàncies concretes que estan afavorint no només l'aparició sinó també la difusió ràpida de rumors i estereotips entorn de la immigració, així com l'augment de la discriminació, el racisme i la xenofòbia en àmbits molt específics com ara l'educació, la sanitat, la feina…

Per què és important desactivar els rumors?

Per les conseqüències que produeixen a curt, mitjà i llarg termini. A curt termini, es va gestant la desconfiança envers determinats grups socials. Se'ls va aïllant progressivament, fins al punt que se'ls ignora. A mitjà termini, es va enfortint la idea que, efectivament, hi ha greuges comparatius, i que determinats grups d'immigrants reben un tracte preferent sobre els grups locals. Es generen sospites i es poden alimentar ressentiments. A llarg termini pot produir-se un rebuig total; enfrontaments col·lectius a causa de l'efecte bola de neu; es trenca la convivència i es perd la consciència de compartir un espai comú amb la diversitat.

Rumor(del llatí rumor). Veu que corre entre el públic. Soroll confús de veus. "Una presumpta notícia sense fonament"

Estereotips: són atribucions generalitzades de determinades característiques d'alguns membres d'un grup al seu conjunt. S'atribueixen qualitats a una persona com a membre d'un grup i no se la jutja per la seva individualitat".

Companys de treball, de l'escola, amics, família, institucions i mitjans de comunicació són transmissors d'imaginaris que no tan sols no qüestionem, sinó que acabem assumint com a propis, de manera que nosaltres ens acabem convertint en la veu difusora dels estereotips i els rumors associats.

Exemples de rumors. Es diu que els immigrants…

"Ens estan envaint"
"Copen els ajuts socials"
"No paguen impostos"
"Reben ajuts per obrir comerços, no els inspeccionen"
"Abusen dels serveis sanitaris i col·lapsen les urgències"
"Estem perdent la identitat"
"No coneixen les normes, són incívics"
"Baixen el nivell a les escoles"
"Sobreocupen i fan mal ús de l'espai públic"
"No tenen formació"
"Ens prenen la feina"
"No es volen integrar"…

Si vols conèixer més sobre els rumors i estereotips, així com les accions per combatre'ls clica: http://www.bcnantirumors.cat

http://amicacollida.wordpress.com/2012/10/30/concurs-de-comics-per-a-desmuntar-rumors-i-estereotips-sobre-la-immigracio-al-si-de-lempresa-a-la-feina-amb-bon-humor/

redacció

Developer