..... Inici | Ràdio | Recerca

Benestar Social i Família impugnarà una instrucció del Ministeri de Justícia per invasió competencial en els tràmits d'accés a la nacionalitat

by 17:12 0 comentaris

Entra en contradicció amb la Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya aprovada pel Parlament i vulnera l’Estatut d’Autonomia en l’article 138.1
 
Obvia els informes d’integració que poden tramitar les comunitats autònomes gràcies als canvis introduïts a la Llei de registre civil amb la darrera reforma de la Llei d’estrangeria
 
El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, formalitzarà en breu un requeriment previ al Ministeri de Justícia perquè retiri o modifiqui la Instrucción de 2 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia. En cas contrari, el Departament impugnarà la instrucció.
 
Aquesta disposició, publicada al BOE del 13 d’octubre, envaeix competències de la Generalitat de Catalunya, entra en contradicció amb Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya aprovada pel Parlament i vulnera diversos punts de l’Estatut de Catalunya, especialment de l’article 138.1 en matèria d’immigració.
 
A més a més, obvia els informes d’integració que poden tramitar les comunitats autònomes gràcies als canvis introduïts a l’article 63 de la Llei de Registre Civil, mitjançant la disposició addicional cinquena de l’última reforma de la Llei d’estrangeria. Des de 2009 Catalunya, a través de la Direcció General per a la Immigració, té la potestat d’intervenir en el procés d’accés a la nacionalitat per a ciutadans estrangers amb l’elaboració d’un informe, prèvia entrevista, que certifiqui l’esforç d’integració de la persona sol·licitant. En la instrucció de Justícia només se cita l’Administració General de l’Estat, a través del Registre Civil, i el Col·legi de Registradors.
 
Pel conseller Cleries, “estem davant d’una prova més de l’actual procés de recentralització i aprimament de l’autogovern de Catalunya que protagonitza el Govern espanyol”. En aquest sentit, ha afegit que“malauradament ja estem acostumats a la deslleialtat institucional per part de l’Executiu central, en múltiples fronts, però no desistirem en la nostra obligació de fer respectar el nostre marc legal i les nostres competències, en definitiva, els nostres drets nacionals i les competències atribuïdes per l’Estatut d’Autonomia a la Generalitat de Catalunya”.

Maria Dantas

Developer