..... Inici | Ràdio | Recerca

La Comissió d'Immigració de l'FMC, constituïda

by 8:02 0 comentaris
La Comissió d’Immigració de la Federació de Municipis de Catalunya, presidida per Joaquim Balsera, alcalde de Gavà, es va constituir el passat 29 de novembre amb la presència d’uns quaranta càrrecs electes. Aquesta comissió és un òrgan de participació obert a tots els càrrecs electes delegats pels alcaldes i alcaldesses, presidents i presidentes dels ens locals adherits a l’entitat.
En aquesta reunió es va acordar constituir una permanent per tal de fer més àgil i dinàmic el funcionament de la mateixa, que es reunirà cada dos mesos, i una comissió tècnica de suport, formada pels caps de servei i experts en la matèria, la qual es reunirà mensualment per analitzar i realitzar informes a valorar en la permanent. La primera reunió d’aquest consell assessor es va celebrar el 19 de desembre per deliberar l’esborrany d’instrucció, que ens ha fet arribar la Direcció General per a la Immigració, en la qual s’estableixen els criteris generals per a la elaboració dels informes d’estrangeria, competència de la Generalitat de Catalunya.
La comissió plenària d’Immigració serà un espai d’anàlisi, debat i intercanvi d’experiències útil per als seus membres en polítiques públiques desenvolupades des dels ens locals per gestionar la immigració i la convivència. Es treballarà en la recerca del consens entre totes les opcions polítiques per afrontar les polítiques d’acollida i integració dels nouvinguts, així com les que tenen a veure amb la convivència i la cohesió social als nostres pobles i ciutats.
Es fomentarà la coordinació interadministrativa amb les administracions supramunicipals amb una voluntat clara de col•laboració des de la Federació de Municipis amb la Generalitat de Catalunya, les diputacions i el govern de l’Estat, i es treballarà específicament en diversos àmbits d’actuació que afecten clarament les polítiques municipals en aquest tema: zonificació dels alumnes als centres educatius del municipi, desenvolupament de la Llei d’estrangeria (arrelament, reagrupament, renovacions,...), desenvolupament de la Llei d’acollida, recursos supramunicipals per desenvolupar aquestes polítiques, la lluita contra els rumors i prejudicis, el paper dels mitjans de comunicació, la gestió de la diversitat religiosa, els contractes-programa entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals, el Fons d’immigració del Ministeri de Treball i Immigració, la ratificació del consens i el desenvolupament del Pacte Nacional per la Immigració, el Pla de treball de la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, la modificació i aplicació de la Llei de centres de culte, la Llei d’asil, així com les estratègies per evitar la segregació dels fills i filles dels immigrants.

Maria Dantas

Developer