..... Inici | Ràdio | Recerca

El Departament de Benestar Social i Família ha rebut més de 6.750 sol·licituds d'informes d'estrangeria

by 1:09 0 comentaris

Des del passat 30 juny La Direcció General per a la Immigració ja ha emès 3.017 expedients, el 53 % del total. La resta es troben dins del termini per rebre resposta

S’han signat 1.890 informes d’arrelament social, 1.105 de reagrupament familiar i 22 de renovació de residència temporal 

Un grup de treball integrat per desenes d’ens locals i coordinat pel Departament enllesteix els criteris homogenis que s’hauran de tenir en compte per a redactar els informes

El Departament de Benestar Social i Família ha rebut més de 6.750 sol·licituds d’informes per acreditar la integració i l’adequació de l’habitatge per accedir al reagrupament familiar des del passat 30 de juny, dia en què va entrar en vigor el nou reglament d’estrangeria que dota de més autogovern i capacitat de decisió a la Generalitat de Catalunya.
 
Des de l’inici del nou sistema les peticions experimenten una tendència creixent: la Direcció General per a la Immigració estima que l’octubre es tancarà amb un 25 % més d’entrades respecte el setembre. La gran majoria procedeixen de la demarcació de Barcelona (4.148), seguides per les de Girona (961), Lleida (469), Tarragona (345) i Terres de l’Ebre (120).
 
Fins a mitjans d’octubre, el Departament ha emès un total de 3.017 informes que equivalen al 53 % del global, la majoria en sentit favorable. La resta d’expedients es troben dins del termini de 30 dies habilitat per comunicar el sentit favorable o desfavorable a les persones interessades. En concret, s’han signat 1.890 informes d’arrelament social (pas previ indispensable per accedir a l’autorització temporal de residència, prèvia validació de l’esforç d’integració), 1.105 de reagrupament familiar (en què es valida l’adequació de l’habitatge del reagrupant) i 22 de renovació de residència temporal (per aquells casos en què no es compleixen tots els requisits que marca la Llei d’estrangeria).

La Direcció General per a la Immigració ha habilitat la pàgina web www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria on facilita tota la informació en diverses llengües i els diversos models de sol·licitud per tramitar els informes. També ha distribuït 50.000 tríptics informatius a diversos punts d’afluència de persones immigrades amb el lema “El teu esforç compta!”. En paral·lel, s’han organitzat sessions formatives i d’assessorament per a tècnics locals i secretaris municipals. Així mateix hi ha actiu un grup de treball integrat per desenes d’ens locals i coordinat pel propi Departament que està enllestint els criteris homogenis que s’hauran de tenir en compte a l’hora de redactar els informes.
 
Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma a desplegar aquestes noves competències. Després de l’assumpció de les autoritzacions inicials de treball el 2009 i amb l’actual sistema, Catalunya passa a tenir un paper determinant en els processos d’estrangeria per primera vegada. A més a més, gràcies a una modificació de la Llei de registre civil, també pot acreditar la integració de les persones estrangeres que sol·licitin l’accés a la nacionalitat espanyola.

adroca

Developer