..... Inici | Ràdio | Recerca

Units contra l'esclavatge

by 2:12 0 comentaris
Una repassada als testimonis de víctimes del tràfic d'éssers humans ens confronta a més històries de les que podríem assimilar. El cas de l'Òscar, per exemple, un nen de set anys obligat a demanar almoina al carrer després que els seus pares el venguessin a una xarxa de delinqüents. O el de la Hope, una adolescent de Nigèria que ha de vendre el seu cos quinze cops al dia a homes sense nom ni rostre. Cada any, centenars de milers de persones innocents són víctimes dels traficants d'éssers humans i són sotmeses a explotació, tant laboral com sexual. En aquest comerç horrible hi moren persones innocents i es destrossen vides. Per això és urgent augmentar els nostres esforços per eliminar de soca-rel les xarxes de delinqüents, per protegir-ne les víctimes i per castigar-ne els responsables.

Amb motiu del Dia de la UE contra el Tràfic d'Éssers Humans, hi ha una trobada de les institucions i agències especialitzades de la UE. L'objectiu compartit és desenvolupar una resposta més coordinada i coherent al tràfic d'éssers humans, que s'acabarà traduint, l'any vinent, en una nova estratègia europea contra aquest delicte.

No hi ha temps per perdre. El tràfic de persones no només és una violació extrema dels drets humans. Representa la segona font de beneficis per a la delinqüència organitzada, ja que genera cada any desenes de milions d'euros per als seus autors. Segons les estimacions de les Nacions Unides, la xifra mundial de víctimes  és d'un mínim de 2,5 milions de persones, la meitat de les quals són nens.

Encara queda molta feina a fer en la lluita contra aquests delictes. La Comissió Europea fa temps que ha reconegut que la prevenció, l'aplicació de la llei, la protecció i l'assistència i suport a les víctimes han d'anar de bracet. Cal que hi participin agents a molts nivells, inclosos els dels països d'origen i de trànsit de les víctimes.

Per tant, és necessari un esforç per tractar les causes profundes del trànsit, accelerar l'enjudiciament dels traficants i protegir millor les víctimes. Hem d'aspirar a evitar que el tràfic s'arribi a produir i, quan això no sigui possible, vetllar perquè les dones, els homes i els nens sotmesos a condicions d'esclavatge tinguin l'oportunitat de recuperar-se i reintegrar-se a la societat. Hem d'oferir a les víctimes el suport i la protecció que es mereixen i ajudar-les a superar la por i les dificultats lingüístiques que sovint han d'afrontar en cooperar amb les autoritats encarregades de l'aplicació de la llei, per tal de portar els traficants davant la justícia.

Aquest any, la Comissió Europea ha donat passes importants per vetllar per la coherència d'aquest plantejament. S'ha adoptat nova legislació europea. Aquest nou marc jurídic inclou sancions més estrictes per als traficants, mesures importants de prevenció i normes ambicioses per a la protecció i el suport a les víctimes. També destaca la importància de la perspectiva de gènere a l'hora d'elaborar futures polítiques contra el tràfic de persones. Comptem amb els Estats membres per fer que aquesta legislació sigui operativa, i la Comissió Europea farà tots els esforços necessaris per donar-los suport en aquest procés. També s'ha creat el lloc de coordinador de la UE per la lluita contra el tràfic d'éssers humans per orientar les polítiques i millorar la cooperació a nivell de la UE i internacional. 

Amb freqüència, les persones no són conscients dels riscos que representa confiar en delinqüents. Allò que comença essent un viatge ple d'esperança pot acabar en un malsón. Per tant, part de la nostra feina consisteix a conscienciar sobre el tràfic de persones. S'ha posat en marxa un lloc web de la UE amb informació per a professionals i per al públic en general sobre la legislació en matèria de tràfic i d'éssers humans, i amb exemples de projectes finançats per la UE. El web també recull punts de contacte útils per a les víctimes.
Tot i això, les institucions i les agències especialitzades de la Unió Europea mai no aconseguiran fer front totes soles al gran desafiament que suposa el tràfic d'éssers humans. La coordinació i la cooperació estreta entre totes aquestes instucions és d'una importància cabdal, igual que la contribució de molts d'altres agents (autoritats encarregades de l'aplicació de la llei, policia de fronteres, advocats, serveis consulars, autoritats d'immigració, societat civil, professionals del sector sanitari, inspectors de treball i d'altres).

La reunió d'avui entre agents de la UE és un pas cap a una major cooperació per posar tota la força d'una Europa unida al servei de l'objectiu d'erradicar el tràfic de persones. Els ho devem a la Hope, a l'Òscar i a la resta d'inombrables víctimes del comerç d'esclaus.

Cecilia Malmström és comissària d'Afers d'Interior de la UE.
Myria Vassiliadou és coordinadora de la UE per la lluita contra el tràfic d'éssers humans

adroca

Developer