..... Inici | Ràdio | Recerca

"L'atracció d'immigrants de països occidentals a Catalunya"

by 18:36 0 comentaris
El país atreu més estrangers de la Unió Europea i els Estats Units en edat de treballar que no pas jubilats

Catalunya ha atret en els últims deu anys més estrangers procedents de la Unió Europea i dels Estats Units en edat de treballar que no jubilats, segons un estudi que constata que els ciutadans del nord que busquen retirar-se en un clima càlid s'estimen més fer-ho a Andalusia, les Illes Balears o el País Valencià. L'estudi, elaborat pels economistes Susana Lozano i Pau Vilalta i que forma part de la memòria econòmica del Consell General de Cambres de Comerç catalanes, xifra en uns 180.000 els ciutadans de la UE i els EUA que resideixen actualment a Catalunya, dels que una mica més de 174.000 són europeus i més de 5.500 nord-americans.

Des de l'any 2.000, el col·lectiu d'immigrants de països industrialitzats s'ha multiplicat per quatre a Catalunya i ha passat de representar el 0,7% de la població al 2,4% el 2010. A més, la taxa de creixement anual acumulatiu d'estrangers d'Europa i dels EUA, entre els anys 2000 i 2010, és més elevada a Catalunya, amb un 14,8%, que al conjunt d'Espanya, amb un 12,2%.

Per als autors del treball, titulat "L'atracció d'immigrants de països occidentals a Catalunya", aquest col·lectiu d'immigrants és molt interessant des del punt de vista del valor afegit i de creixement econòmic basat en la productivitat. Lozano i Vilalta asseguren que això es deu al fet que aquests immigrants de països industrialitzats tenen un nivell de qualificació més alt que els que procedeixen d'altres països, el que els converteix en un actiu per impulsar el canvi de model de creixement cap a activitats de més valor afegit. Pau Vilalta assegura que aquest tipus d'immigrants suposa un element de reclam per utilitzar en les polítiques d'atracció de talent que porta a terme l'administració catalana.

La feina explica que el percentatge de població de més de 16 anys amb estudis superiors i doctorats és molt més elevat entre la població de la UE resident a Espanya, gairebé un 30%, que entre els espanyols, amb un 25%, o que de la resta dels estrangers que s'han instal·lat al país, ja que només un 17,2% té aquesta formació. Afegeix aquest informe que, a més de Catalunya, aquest tipus d'immigrants europeus i nord-americans qualificats escullen Madrid i el País Basc per instal·lar-se quan estan en edat de treballar.

Per contra, aquestes tres zones geogràfiques tenen un nivell molt més baix de població procedent d'aquests països de més de 65 anys d'edat, que seria la d'aquells que vénen a jubilar-se. Així, Catalunya tenen un 8,6% d'immigrants de països industrialitzats de més de 65 anys, Madrid un 5,7% i el País Basc un 6%, segons dades del 2010.

Per nacionalitats, Catalunya concentra el 30% dels francesos en edat de treballar que viuen a Espanya, el 27,7% dels italians i el 23,9% de ciutadans nord-americans. Això suposa, segons aquest treball, que Catalunya ha tingut més capacitat d'atreure a estrangers procedents de països occidentals que el conjunt d'Espanya. /font

adroca

Developer